Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 1x 100 % st. fast for overlege - i spesialiteten radiologi. Ønskelig med MR-kompetanse.

Avdelingen har en gruppe for MR av abdomen, bekken og thorax med tyngdepunkt i kreftrelaterte utredninger. Avdelingen
har høye kvalitetsmål og søker en radiolog med relevant MR kompetanse som kan
forsterke gruppen

Radiologisk avdeling Kristiansand har utlyst 1 x 100% stilling med fagspesialisering, med delt arbeidssted mellom Flekkefjord og Kristiansand. 

Stillingen deltar i vaktordningen ved Radiologisk avdeling Kristiansand, og 15% av stillingen er p.t. tilknyttet  Flekkefjord. Det er p.t  dagarbeidstid  ved sykehuset i Flekkefjord med krav om tilstedetid 3 dager pr måned. 

Radiologisk avdeling Kristiansand (SSK) har to dual energy  CT maskiner, en 1,5T MR-maskin og en 3T MR-maskin. Ett gjennomlysningslaboratorie, samt et angio-/intervensjonslaboratorium. Begge våre gjennomlysningslaboratorier er utstyrt med ultralydapparater.

I tillegg har Generell enhet en ultralydlab. hvor det bla. gjennomføres kontrastundersøkelser. Vi har 3 konvensjonelle laboratorier.  Nukleærmedisinsk enhet med Spect-CT, thyreoideautredninger med ultralyd og cytologi, samt tilbud innen PET-undersøkelser. I tillegg er Brystdiagnostisk Senter for Agder del av Radiologisk avdeling Kristiansand. Karsenteret på Agder ligger i Kristiansand og her utføres det vaskulære og ikke vaskulære prosedyrer. Vi har tilbud innen EVAR og slagtrombektomi.

Avdelingen har 23 hjemler for overleger og tilstreber en subspesialisert arbeidsfordeling. Overlegene går p.t i en 10-delt vaktplan.
Vi har videre 10 hjemler for leger i spesialisering, hvorav 9 har 24/7 tilstedevakt.

Radiologisk avdeling i Flekkefjord har 5 røntgenlaboratorier - ultralyd, skade/skjelettlaboratorie, gjennomlysning, CT og MR (lavtesla).

Avdelingene i Kristiansand og Flekkefjord er heldigitaliserte med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus.

Sørlandet sykehus HF dekker nærmest alle spesialiteter.

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi
 • Avdelingen søker ansatt som har erfaring med MR
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker positive og engasjerte kollegaer med stort faglig fokus
 • Du må ha gode samarbeidsevner, samt vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du er motivert for å bidra innen flere radiologiske fagfelt ved begge sykehus 

Vi tilbyr

 • Avdelingene har et ungt miljø med faglig kvalitet i fokus
 • Spennende og varierte radiologiske arbeidsoppgaver
 • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske miljøer
 • Hyggelige kollegaer og fokus på godt arbeidsmiljø

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Kollstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 489 99 309
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Knut Tveit
Tittel: Medisinskfaglig overlege/enhetsleder legegruppen
Telefon: 38 03 85 48
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk avdeling Kristiansand/Flekkefjord
Egsveien 100
4615 Kristiansand S