Medisinsk avdeling Hamar gir mulighet for spesialistutdanning generell indremedisin, hjertemedisin, fordøyelsessykdommer, endokrinologi og onkologi.

Avdelingen har følgende stilling ledig:

Lege i spesialisering 2, vikariat innen onkologi, tjeneste uten vakter. Ledig f.o.m. 01.09.2021 til 31.08.2022.

Avdelingen har inngått intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet Gjøvik for stråletjeneste og OUS for sentral tjeneste i spesialiteten.

 

Kun informasjon som legges inn i WebCruiter blir vurdert i søknadsprosessen og det er ikke behov for å sende søknad eller CV via andre kanaler.

Arbeidsoppgaver

Kreftavdelingen er organisert som en selvstendig seksjon under indremedisinsk avdeling. Vår hovedoppgave er poliklinisk behandling på et bredt sykdomsspekter innen onkologi. Avdelingen følger opp og har tilsyn på  inneliggende pasienter på kirurgiske og medisinske sengeposter, og har et nært samarbeid med billedavdelingen. Som LIS-2 tilbys du et trygt og godt læringsmiljø med tett oppfølging av spesialister.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Har gjennomført LIS1-utdanning / norsk turnustjeneste
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtalerog reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Marie Herzeth
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 90636358
E-post: cathrine.marie.herzeth@sykehuset-innlandet.no
Navn: Hege Sognar Haugen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91751181
E-post: hege.sognar.haugen@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar