Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av 11 avdelinger som arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap, og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, helseundersøkelser, biobanker, IT, e-helse og digitalisering.

Vi har ledig en 20 % stilling som overlege knyttet til Dødsårsaksregisteret i avdeling for Helseregisterforskning og - utvikling. Avdelingen bidrar med forskningsmessig ekspertise i driften og utviklingen av Dødsåraksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Register over svangerskapsavbrudd, Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og andre helseregistre i Folkehelseinstituttet. Avdelingen har i dag 14 ansatte, hvorav seks overleger, to seniorforskere, en registerkoodinator og administrativ støtte. Avdelingen arbeider tverrfaglig og har tett samarbeid med andre avdelinger og fagmiljøer utenfor og internt i instituttet.

Vi søker en engasjert medarbeider med sterk interesse for, og erfaring med håndtering av helsedata fra klinisk virksomhet. Vi ønsker en kollega som evner å arbeide planmessig og målrettet i samarbeid med andre. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i koding, kvalitetssikring og forvaltning av data i Dødsårsaksregisteret (DÅR).
 • Bidra til utvikling av gode rutinemessige analyser av data og formidling av resultater fra DÅR
 • Svare på eksterne henvendelser fra forskere, klinikere, media og myndigheter
 • Delta som representant for Folkehelseinstituttet i eksterne programmer, prosjekter, råd og utvalg

Kvalifikasjoner

 • Relevant klinisk erfaring, helst relevant medisinsk spesialitet
 • Forskningserfaring, helst påbegynt eller avlagt relevant doktorgrad
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller forvaltning
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Evne til å veilede, motivere og prioritere
 • Evne til kommunikasjon og samarbeid 
 • Fleksibel 

Vi tilbyr

 • Et aktivt og interessant fagmiljø
 • Mulighet for å bidra til bedre kvalitet og økt bruk av helseregistre
 • Stilling (20%) som overlege, og lønn etter avtale i henhold til Statens regulativ. 
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Petur Juliusson
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 977 77 079
Hjemmeside
Arbeidssted
Helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Zander Kaaesgate 7
5015 Bergen