Kort om arbeidsgiver
Fürst er Norges største medisinske laboratorium og ligger på Furuset i Oslo. Laboratoriet har en omfattende diagnostisk aktivitet som inkluderer medisinsk biokjemi, mikrobiologi, og patologi. medisinsk biokjemi inkluderer fagområdene hematologi, immunologi, endokrinologi, allergologi, rusmiddelanalyser, medikamentanalyser, analyse av vitaminer, spor- og tungmetaller, diagnostikk av fordøyelsessykdommer og spesialanalyser (elektroforese). Laboratoriet har en stor enhet for molekylærbiologiske analyser (PCR-teknikk). Laboratoriet analyserer prøver hovedsakelig fra fastleger og privatpraktiserende spesialister i hele Norge.

God pasientservice, god kvalitet og moderne laboratoriediagnostikk er kjerneverdier for Fürst. I 1995 ble Fürst akkreditert av Norsk Akkreditering som det første medisinske laboratoriumet i Norge. I tillegg deltar Fürst i forskning og utvikling i samarbeid med universitetssykehus. For tiden har Fürst total 20 faste ansatte overleger, herav 7 overleger, samt 2 leger i spesialisering innen medisinsk biokjemi og farmakologi.
 
Stillingen som seksjonsoverlege rapporterer til medisinsk direktør.

Arbeidsoppgaver
 • Seksjonsoverlegen har overordnet fagansvar for virksomheten i medisinsk biokjemi og vil være medisinskfaglig rådgiver for ledelsen
 • Medansvarlig for avdelingens daglige drift og deltagelse i medisinsk faglig rådgivning til rekvirenter, bioingeniører og annet personale i laboratoriet
 • Medansvarlig for kvalitetsarbeid og fagoppdatering innen medisinsk biokjemi
 • Lede fagmøter i medisinsk biokjemi og organisering av vaktturnus
 • Bidra til utvikling og innføring av nye medisinske diagnostiske metoder
 • Delta i forskningsoppgaver, avdelingsprosjekter og bidra til et godt forskningssamarbeid med universitetssykehus og andre institusjoner
 • Undervisningsansvarlig for LIS-leger i medisinsk biokjemi og bidrar i utdanningen av annet personale
 • Holde interne og eksterne faglige foredrag og være aktiv i nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Delta i hjemme-bakvakt frem til kl. 22.00 ca. en dag i uken
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi
 • Gode kunnskaper i norsk, svensk eller dansk både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med medisinsk biokjemi fra laboratorium med rutinedrift
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • God IT-kompetanse er en fordel. 
Personlige egenskaper
 • Ansvarlig og opptatt av høy faglig kvalitet
 • Gode samarbeidsevner, motiverende, trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø
 • Fleksibel, endringsvillig, løsningsorientert og omgjengelig
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt
Vi tilbyr
 •  Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • Mulighet for videreføring av sin forskningsaktivitet i stillingen
 • Tydelige ansvarsforhold og korte beslutningsveier
 • Høy faglig standard
 • Moderne laboratorium med en oppdatert instrumentpark
 • God og rask IKT-støtte
 • En sosial og innovativ arbeidsgiver der medarbeiderne verdsettes
 • Lønn etter avtale

Kun elektroniske søknader.
 
 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Fürst Medisinsk Laboratorium
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke C. Reiling
Tittel: HR-direktør
Telefon: 920 29 888
E-post: vcreiling@furst.no
Navn: Ying Chen
Tittel: Medisinsk direktør
Telefon: 971 83 696
E-post: ychen@furst.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Furuset
Søren Bullsvei
1051 OSLO
Søk på stillingen