Kort om arbeidsgiver
Færder kommune har sykehjem på Bjønnesåsen, Tjøme og helsestasjon på Tinghaug. Vi har ledig en 100% stilling, kombinert legestilling for sykehjemslege/helsestasjonslege.

Sykehjemmene har 135 pasienter og  har 2,4 årsverk overlege/lege. Sykehjemslegens arbeidsoppgaver er medisinsk oppfølging og behandling av pasienter, kontakt med pårørende og veiledning og undervisning av annet helsepersonell i institusjonene.

Helsestasjonslegen foretar undersøkelse av småbarn i tett samarbeid med helsesykepleiere. Legen er del av forebyggende helsetjenester for barn og unge og vil jobbe sammen med psykologer, familieterapeuter, helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og jordmor.

Vi søker etter overlege/lege i spesialisering som har:
  • Engasjement for sykehjemsmedisin
  • Har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
  • Er fleksibel og opptatt av pasientsikkerhet og utviklingsarbeid
Vi vil legge til rette for at du får mulighet til å utvikle deg faglig. Du inngår i et team av leger. Sykehjemmene har god sykepleierdekning.

Kvalifikasjonskrav:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Politiattest
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Nærmere opplysninger om stillingen:
Sykehjemslege Rafid Al-Ani telefon 415 77 075
Leder sykehjem Reidar Thoresen telefon 906 96 966
Leder forebyggende helsetjenester barn og unge Grethe Cederkvist tlf 906 67 663
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Reidar Thoresen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 906 96 966
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og helsestasjonen Tinghaug
3140 NØTTERØY