Kort om arbeidsgiver
Lege 80 % stilling

Villa Smidsrød er en todelt avdeling, med følgende beskrivelse;

Intermediær
Avdelingen har 8 intermediærplasser, der det tas imot pasienter direkte fra sykehuset. Her ferdigstilles behandling og planer iverksatt fra sykehuset før hjemreise. Det tilrettelegger for hjemreise og samhandles tett med hjemmetjenesten.
 
Lindrende
Avdelingen har 8 plasser som benyttes til personer med alvorlig sykdom og funksjonssvikt . Oppholdets varighet vurderes fortløpende ut ifra pasientens behov.
Målet med arbeidet er å gi god symptomlindring, arbeide symptomforebyggende samt gi annen støtte, hjelp og veiledning til pasienter og deres nærmeste. Det gis helhetlig omsorg i et tverrfaglig miljø, samt tilrettelegging for at pasienter har mulighet for å være hjemme så lenge som mulig - i samarbeid med hjemmetjenesten.
 
  ARBEIDSOPPGAVER
 • Tilsyn sengpost
 • Pårørendesamtaler og pårørendesamarbeid
 • Tverrfaglighet og samarbeid med fagmiljø i avdelingen
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre nivåer i primærhelsetjenesten
 • Veilede, undervise og informere kollegaer, studenter, pasienter og pårørende
 • Inngår et team med 2 andre leger som samarbeider på tvers.
KOMPETANSEKRAV
 • Søkeren må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Interesse, og gjerne erfaring for palliasjon.
 • Spesialist eller lege under spesialisering.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ha forståelse og respekt for pasienten.
 • Evne til å inkludere pasienten og pårørende.
 • Ha en åpen og positiv holdning til teamarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Et kompetent og engasjert tverrfagligmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø .
 • Faglig utvikling.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Patricia Wang
Tittel: Konstituert virksomhetsleder
Telefon: +47 90824070
E-post: patricia.irene.wang@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Villa Smidsrød
Øreveien 13
3120 NØTTERØY