Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Øvrebyen legesenter i Lindesnes kommune. Øvrebyen er et velorganisert legesenter lokalisert i greie og moderne lokaler. Senteret har til sammen 3 fastleger, en LIS1 lege og legesekretær ved kontoret. Senteret er godt utstyrt og bruker CGMjournal som journalsystem. Øvrebyen legesenter er en privat fastlegevirksomhet organisert som DA, og ny kollega forutsettes å tre inn på lik linje med etablerte kollegaer. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det forutsettes inngåelse av egen avtale med legene ved Øvrebyen legesenter før inntreden på pasientlisten i gruppepraksisen. Det åpnes også opp for mulighet til fast ansettelse med fast lønn i Lindesnes kommune og  utdanningsløp mot spesialisering i allmennmedisin (ALIS) .

Arbeidsoppgaver
  • Fastlegehjemmel etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
  • Hjemmelen har pr. dags dato en listelengde på 800 pasienter. Med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen. I dag er det intet kommunalt arbeid tillagt hjemmelen.
  • Arbeidsfellesskap på Øvrebyen legesenter med flere leger og legesekretærer. Journalsystem CGMjournal benyttes i arbeidet.
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnus i henhold til avtaleverket.
  • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Beherske norsk både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Interesse for allmennmedisin
  • Gode samarbeidsevner 
Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vektlegges. Ved tilsetting må det kunne legges frem ny politiattest.

Tildeling etter gjeldende lover og avtaleverk. Oppstart i august eller etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Helsetjenester og legevakt, Lindesnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Navn: Steinar Wergeland
Tittel: Fastlege Øvrebyen legesenter
Telefon: 918 69 448
E-post: s.wergeland@ovr.nhn.no
Arbeidssted
Øvrebyen legesenter
Skarvøyveien 55
4517 MANDAL