Kort om arbeidsgiver
Sentrum legesenter har ledig fastlege hjemmel fra 1. oktober 2021. Tidligere oppstart kan også avtales.

Senteret er et veldrevet 4-legesenter hvor 2 er spesialister i allmennmedisin, i tillegg LIS-1 er også tilknyttet senteret.

Senteret har et godt arbeidsmiljø og hjelpepersonell har lang og god erfaring i å bistå legene. Vi holder til i lyse moderne lokaler og hver lege har to kontorer å disponere.  Beliggenheten er i sentrum av Elverum med utsikt mot Glomma.

Senteret er godt utstyrt, har egen skiftestue, 24 t blodtrykksapparat, EKG, spirometri, Ankel/arm-indeks, ultralydapparat etc.
Senteret benytter System-X journalsystem og pasientsky.

Ved inngått avtale om overtakelse av fastlegehjemmel, vil ny lege motta et tilskudd fra Elverum kommune til kjøp / oppstartsfase i praksisen. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver som naturlig tilfaller en praksis som fastlege.
 • Det er ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan være aktuelt med ferie/fraværs vikariater. Ved siden av pasientlisten har fastlegene pr nå daglegevakt på sitt kontor, dette går på omgang mellom fastlegene og gjelder da øyeblikkelig hjelp for de som ikke har fastlege i byen.
 • Dette kan være oppgave kommunen på sikt tar over.
 • Deltakelse i legevakt utenom ordinær åpningstid må påregnes. Elverum interkommunale legevakt er lokalisert i nye lokaler på Helsehuset i Elverum.
 • Per nå er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet på legevakt.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Turnus gjennomført eller oppnådd alle læringsmål i spesialistutdanning del ) (LIS1).
 • Helst spesialist eller påbegynt /planlagt spesialisering.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.
 • Gode datakunnskaper.
 • God kunnskap om norsk helselovgivning.
Personlige egenskaper
 • Pålitelig og dedikert til arbeidet som fastlege.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlig egnet som fastlege, og drift av privat legesenter vektlegges.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Ønske om å utvikle legesenter sammen med kollegaene.
Vi tilbyr
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305 og ASA 4301).
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest, som vil bli etterspurt ved eventuell tiltredelse.
 • Legesenteret drives som AS,  og ny fastlege må bli med på driftsmodellen og inngå samarbeidsavtale med de andre legene.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lars Kiplesund
Tittel: sektorsjef
Telefon: 993 56 680
E-post: lars.kiplesund@elverum.kommune.no
Navn: Eli Langdalen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 992 46 257
E-post: eli_langdalen@hotmail.com
Arbeidssted
Elvarheimgata 10C
2408 ELVERUM