Kort om arbeidsgiver
VIL DU BLI VÅR NYE KOLLEGA?

BUP Vest er en av fire avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus. BUP Vest tilbyr generell poliklinisk spesialisthelsetjeneste til barn, unge og familier i bydelene Ullern og Frogner. Avdelingen er organisert i to aldersinndelte enheter; barn (0-12 år) og ungdom (13-18 år).

BUP Vest har også gjennom flere år utviklet og bygget opp samarbeidsmodeller mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjen, der vi legger til rette for gjensidig kompetanseutvikling. Vi er opptatt av å legge til rette for trivsel og fellesskap, har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og rom for faglig fordypning og diskusjon.
Vi søker nå etter overlege ved vår ungdomsenhet. Enheten består av ca 15 personer og er tverrfaglig sammensatt. Enheten har to overleger og en LIS. Totalt har BUP Vest 5 overleger og 4 LIS-stillinger.

Enheten har en satsning på mentaliseringsbasert behandling, men jobber også med andre tilnærminger. Vi har et aktivt spiseteam, der overlegen er viktig medarbeider.

Arbeidsoppgaver
 • Delta i utredning, diagnostikk og behandling av ungdom mellom 12 og 18 år
 • Terapeutisk arbeid
 • Legespesifikt arbeid som somatisk kontroll og medikamentell behandling
 • Veiledning av LIS
 • Spesialistkontakt i saker
 • Drøftningspartner for kolleger
 • Bidra til å utvikle BUP Vest faglig og sosialt
Kvalifikasjoner
 • Barne- og ungdomspsykiater. Leger som er nær ferdig spesialisering kan også vurderes.  
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid i BUP
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.  
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi ønsker oss en person som:
 • har gode samarbeidsevner, godt humør og lave skuldre
 • er god til å kommunisere
 • er strukturert og holder oversikten
 • tåler høyt arbeidspress i perioder
 • holder hodet kaldt i kriser og hjertet varmt til enhver tid
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i et positivt og godt etablert fagmiljø.
 • Meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
BUP Vest
Kontaktpersoner
Navn: Trude Charlotte Fixdal
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 906 58 997
Navn: Espen Eugen Gustavsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 952 53 065
Arbeidssted
Forskningsveien 13
0373 OSLO