Kort om arbeidsgiver
Har du kompetanse i laboratoriemedisin og vil arbeide med utvikling av kodeverk og terminologi innen fagfeltet?  Vi søker etter lege innen laboratoriemedisin for arbeid med kodeverk og terminologier.

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge. Direktoratet for e-helse har ansvaret for kodeverk og terminologi  i helse- og omsorgssektoren.

Vi søker etter deg som har fagbakgrunn innenfor laboratoriemedisin og er interessert i digitalisering. Du har interesse for elektroniske verktøy til bruk i dokumentasjon og analyse av helsedata. Du skal bidra til å bygge og forvalte velfungerende kodeverk og terminologier i samarbeid med fagmiljøene.

Stillingen er et vikariat med varighet fra oktober 2021 til juni 2022 med mulighet for forlengelse. Vikariatet er for tiden plassert i Seksjon normering kodeverk i Avdeling helsefaglig kodeverk og terminologi. Arbeidsstedet er Oslo eller Trondheim. Dette er i utgangspunktet en 100 % stilling, men det er mulig å dele stillingen mellom flere kandidater. Ønsker du en deltidsstilling, oppgi dette i søknaden.   

Arbeidsoppgaver
Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å forvalte og utvikle de laboratorierelaterte kodeverkene slik at de er relevante og brukervennlige. Dette innebærer blant annet å opprette koder for nye analyser i samarbeid med fagmiljøene. I tillegg vil du arbeide med å sikre at kodeverkene er faglig oppdaterte, og også veilede ved spørsmål fra brukere av kodeverkene. Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Oppgavene løses i tett samarbeid med helsepersonell og brukere av labkodeverk. Som rådgiver/seniorrådgiver vil du være en del av team for kodeverk innenfor laboratoriemedisin som forvalter Norsk laboratoriekodeverk (NLK), Norsk patologikodeverk (NORPAT) og Aktivitetskoder for patologilaboratoriene (APAT). Du vil samarbeide på tvers innad i direktoratet og innenfor helse- og omsorgssektoren nasjonalt og internasjonalt. Du vil også delta i prosjekter knyttet til og kodeverkterminologi/laboratoriefeltet.

Kvalifikasjoner
Du må du ha:
 • utdanning som lege
 • erfaring fra fagfeltet laboratoriemedisin
 • kjennskap til bruk av laboratoriefaglige kodeverk innen et eller flere av de seks fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi, medisinsk genetikk, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin
 • erfaring med bruk av laboratorieinformasjonssystemer og elektronisk pasientjournal
 • god forståelse for myndighetsrollen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Vi ønsker også at du har
 • kjennskap til internasjonale standarder, for eksempel innen genetikk eller patologi
 • kjennskap til øvrige nasjonale helsefaglige kodeverk og terminologier
 • norsk autorisasjon som lege - oppgi norsk HPR-nummer i søknaden
 
Personlige egenskaper
 • Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som ser verdien av å bruke din faglige bakgrunn innenfor nye områder. Du er analytisk, setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger og beholder fokuset i oppgaveløsningen. Videre er du energisk og viser drivkraft samtidig som du er samvittighetsfull og har en veloverveid tilnærming til oppgavene. Du trives med endringer og nye tilnærmingsmåter. For å lykkes i stillingen er det avgjørende at du har evne til å samarbeide og bygge relasjoner på tvers av ulike fagmiljøer og motiveres av å jobbe i team.

Vi tilbyr
 • stilling som rådgiver / seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med årslønn som tilsvarer kr 694 400 -  938 900 (lønnstrinn 74 - 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid med sommertid fra mai til september og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden og sosiale aktiviteter
 • faglig utvikling med blant annet mulighet for seminarer, kurs og hospitering
 • moderne lokaler på Skøyen eller Trondheim
I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for deg, dersom du har behov for dette. Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med seniorrådgiver Helene Tuft Stavnes på telefon 913 19 792 eller seksjonssjef Taran Borge på telefon 984 24 602.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Direktoratet for e-helse
Kontaktpersoner
Navn: Helene Tuft Stavnes
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 913 19 792
Navn: Taran Borge
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 984 24 602
Hjemmeside
Arbeidssted
Verkstedveien 1
0277 OSLO