Kort om arbeidsgiver
Gausdal legesenter er et kommunalt drevet legesenter etablert i 2015 i nye lokaler, med 5,5 fastlegestillinger og 1 LIS1-lege i tillegg til 4,8 årsverk helsesekretær.

Fra 1.9.2021 er det ledig 2x100% fastlegestillinger ved Gausdal legesenter. Den ene stillingen  er fast mens den andre er 50% er fast og 50% midlertidig fram til 28.2.2022, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:
 • Pasientrettet arbeid/behandling. Listelengde er ca. 910 pasienter ved 100% stilling
 • 2-3 pliktvakter pr. mnd. i den interkommunale legevaktordningen på Lillehammer.
 • Daglegevakt mandag - fredag mellom kl. 8 og 16 er fordelt på alle fastlegene i kommunen.
 • Andre kommunale oppgaver etter behov 
   
Kvalifikasjonskrav:
 • Lege med norsk autorisasjon som lege og med fullført norsk turnustjeneste
 • Erfaring eller spesialist i allmennmedisin er en fordel, men ikke et krav
 • Norsk eller skandinavisk språk, på høyt kvalifisert nivå.
Personlige egenskaper:
 • Du har et positivt menneskesyn, og dette kommer tydelig til uttrykk.
 • Du er en dyktig, tydelig og synlig fagperson som bygger positive relasjoner til pasienter og kollegaer, og du oppleves som åpen og inkluderende.
 • Du samhandler med andre på en måte som bidrar til godt samarbeid, både innad i tjenesten og på tvers av tjenester.
 • Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
Vi tilbyr:
 • Et moderne legekontor med SystemX og elektronisk betalingsterminal.
 • Kort vei til sykehus
 • Regelmessig internundervisning og fokus på faglig utvikling
 • Fastlønn og godtgjørelse ihht gjeldende tariff - og legeavtaler.
 • Trygge pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et godt arbeidsmiljø med sterkt fokus på faglighet og utvikling.
Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

Politiattest i h.h.t. lov om Helsepersonell § 20a må fremlegges før evt. tiltredelse.
Nærmere opplysninger om stillingen  fås ved henvendelse til avdelingsleder Bjørn Resset,  telefon 41403380, E.post: bjorn.resset@gausdal.kommune.no
Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju.
Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 
   
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gausdal kommune
Kontaktperson
Navn: Bjørn Resset
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41403380
E-post: bjorn.resset@gausdal.kommune.no
Arbeidssted
Gausdal legesenter
Vestringsvegen 10 c
2651 ØSTRE GAUSDAL