Bydel Gamle Oslo har ledig fastlegehjemmel ved Fyrstikktorget legekontor/Helsfyr,- Pasientlisten er p.t. på ca 2.200. 
Nåværende hjemmelshaver jobbet i samme praksis i 25 1/2 år, slutter nå p.g.a. alder.
Legesenteret betår av 3 fastleger. Legesenteret er organisert som et aksjeselskap der legene eier en like stor andel hver. Det er veldrevet og godt organisert med 2 helsesekretærer i 100% stilling. Kontoret er velorganisert og godt arbeidsmiljø.

Helsfyr ligger svært sentralt for off. kommunikasjon.
     
Praksisens nedslagsfelt er hele område Helsfyr - Vålerenga - Ensjø, områder som er under enorm utbygging,- siste årene bygget tusenvis av nye leiligheter, mange flere er     under bygging og det er planlagt ytterligere utbygging. Dette medfører at det har kommet og  kommer framover mange unge i full jobb til området,- dette gjenspeiles i      pasientpopulasjonen. 

Arbeidsoppgaver
 • Vanlige fastlegeoppgaver; diagnostikk, behandling og oppfølging av  pasientliste på 2.200
 • Deltagelse i faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer kvaliteten på driften av senteret.
 • Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i Oslo legevakt.
 • Bydelen kan pålegge inntil 7,5 time kommunalt arbeid i henhold til forskrift /avtaler, men det er ingen nødvendig rett til å få kommunale oppgaver. PT er det aktuelt med helsestasjon /skolehelsetjeneste. Dette avtales nærmere i ansettelsesprosess og kan endres. Eventuelle andre kommunale oppgaver kan være reisevaksinering/migrasjonshelse evt. andre rådgivende eller kliniske oppgaver dersom bydelen finner det hensiktsmessig i videreutvikling av tjenestene.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk
Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin
 • Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid en hektisk hverdag
 • Interesse for kvalitetsarbeid og ønske om å bidra til legesenteret i dette arbeidet.
 • Dokumenterte norskkunnskaper i henhold til kommunenes krav
 • Ønskelig om søker behersker flere språk
Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
 • Høy motivasjon, samt engasjement for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra teambasert arbeid er en fordel.
Vi tilbyr
 •  Hyggelig arbeidsmiljø med 2 andre fastleger
 •  Erfarne og effektive legesekretærer
 • Gode inntjeningsmuligheter
 • Etablerte interne rutiner
 • Faglig miljø med mulighet for veiledning av spesialist i allmennmedisin. Smågruppevirksomhet 
 • CGM journalsystem og tilknyttet Norsk Helsenett
 • Velutstyrt laboratorium med teknisk utstyr som EKG, spirometri, BT døgnmåling og utstyr for enkel kirurgi.
 • Moderne og velutstyrte lokaler sentralt på Helsfyr, nær mange offentlige transporttilbud. 
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen, og inngå internavtale. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.

Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.

Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. HPR nr. opplyses om i søknaden.

Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold. Bydelen er en moderne sentrums- og miljøbydel, samtidig som den er tradisjonsrik med røtter tilbake til middelalderen. Med sitt mangfold av arbeidsområder og utfordringer er Bydel Gamle Oslo unik i norsk offentlig sammenheng. Bydelen har ca 54.600 innbyggere, og omlag 1300 årsverk. 

Les mer om bydelen her: www.bydel-gamle-oslo.no 

Bydel Gamle Oslo ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og en jevn fordeling av menn og kvinner i alle stillingskategorier på alle nivåer. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Simen Ravlo
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Navn: Siv Selvik Hamre
Tittel: Fastlege, Fyrstikktorget legekontor
Telefon: 23244330
Navn: Navneet Kaur
Tittel: Fastlege, Fyrstikktorget legekontor
Telefon: 23244330
Arbeidssted
Fyrstikktorget legekontor AS
Karoline Kristiansens vei 3
0661 OSLO
Søk på stillingen