Vi har ledig 2 LIS-stillinger (1 fast og et vikariat) ved BUP Bryne. En Lis er i foreldrepermisjon, og den faste har vi fått tilført som en ny stilling. Oppstart snarlig på begge. Vikariat har varighet til 31.12.21

Psykisk helsevern for barn og unge har ansvar for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen består av 7 poliklinikker, 3 sengeposter, akutt ambulant
team og spesialpoliklinikk. Hovedoppgaven for avdelingen er å undersøke,
diagnostisere, gi råd og behandle barn / ungdom og deres familier.

For mer informasjon
henvises til internettsiden www.sus.no.

Poliklinikken på Bryne betjener barn og unge i alderen 0-18 år og har 29 stillinger,
derav 5 leger. Avdelingen har totalt 38 leger som bl.a. har felles obligatorisk undervisning.

Poliklinikken er lokalisert sentralt på Bryne nær togstasjon. Vi betjener kommunene Hå,
Gjesdal, Time og Klepp med en barnebefolkning (0-18 år) på ca 18 500.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om
helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede) 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet består i utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier.
 • 12-delt vakt kan være aktuelt men avhengig av bosted og avstand til Stavanger. 
 • En annen viktig oppgave er kompetanseoppbygging og veiledning, både internt og overfor kommunale tjenester.
 • Poliklinikken samarbeider med helsestasjon, allmennleger, andre sykehusavdelinger og psykiatriske enheter, skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT og barnevern.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pediatri og allmennpraksis er å foretrekke.
 • Kunnskap innen det pasientadminsitrative systemet DIPS er en fordel.
 • Kandidater som venter på praksis/turnus kan søke.

Personlege eigenskapar

 • Personlig egnethet, erfaring og evne til selvstendighet og samarbeid vektlegges ved ansettelse.
 • Evne til målrettet arbeid.
 • Bosted i geografisk nærhet er å foretrekke.

Vi tilbyr

 • Vi får tilgjengelig 2 LIS-stillinger, en fast stilling og et vikariat. Oppstart snarlig på begge.
 • Poliklinikken er opptatt av å holde et godt faglig nivå og vi har et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Sykehuset er godkjent for 4 år i forhold til spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.
 • Avdelingen har forskningsvirksomhet og fordypningsgrupper innenfor flere fagområder. 
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jan Skandsen
Tittel: Medisinfaglig rådgiver
Telefon: 51515592
E-post: jan.skandsen@sus.no
Navn: Jarle Klippen
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: 51 51 25 05
E-post: jkl@sus.no
Arbeidssted
BUP Bryne, Helse Stavanger HF
Hetlandsgata 25
4340 Bryne