Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Tveraabak Legebehandling AS i Bodø har ledig fastlegehjemmel med inntil 20 % kommunalt ansatt bi-stilling for selvstendig næringsdrivende lege. Det er også muligheter for ALIS (= allmennlege i spesialisering) å søke på hjemmelen.

Tore Tveraabak driver i dag en solo praksis, men i forbindelse med hans planlagte pensjonering er det ønskelig å opprette en gruppepraksis. I den forbindelse er det bestemt at dagens hjemmelsliste skal deles i to hjemler av 1000 pasienter per liste. Lege Tveraabak vil fortsette i den andre halvdelen av hjemmelen fram til pensjonering om 1-2 år.

Tveraabak Legebehandling AS er sentralt lokalisert på Aspmyra Stadion i nyoppussede, universelt tilpassede og innbydende lokaler med god parkeringskapasitet. Legekontoret bruker CGM / WinMed3 som journalsystem.

Praksisen er veletablert og har to fast ansatte helsesekretærer i 100% stilling. Utover dette har legekontoret et tett og godt samarbeid med samlokalisert fysioterapipraksis.

Det må påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen for fastleger.

Oppstart så snart som mulig etter tildeling eller etter avtale med Tore Tveraabak.

ALIS i Bodø kommune
Bodø kommune legger til rette for gode og helhetlige utdanningsforløp for ALIS. Det er mulig å gjøre hele spesialiseringen innad i kommunen inkludert tidligere «sykehusår»

I Bodø kommune ansettes lokal veileder i en 8% kommunal bi-stilling for å sikre regelmessig veiledning. Det gis økonomisk kompensasjon for deltakelse på kurs og veiledning som er obligatorisk for spesialiseringen.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlege for per tiden 1000 listepasienter
 • Deltakelse kommunens legevaktordning i henhold til avtaleverket.
 • Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke
 • Hjemmelsinnehaveren er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon (HPR- nummer oppgis i søknad)
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Spesialist i allmennmedisin, eller påbegynt spesialistutdanning
Vi tilbyr
 • Mulighet for fastlønn første 6 måneder etter avtale.
 • Lønn etter næringsinntekt og i tillegg offentlige oppgaver med fast lønn
 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsrelasjoner med øvrige helsetjenester og med kommunens administrasjon
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk

Annet
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bodø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stian W. Rasmussen
Tittel: Helseleder
Telefon: 909 94 180
E-post: stian.wik.rasmussen@bodo.kommune.no
Navn: Tore Tveraabak
Tittel: Fastlege
Telefon: 473 17 673
Arbeidssted
Aspmyra Stadion
8003 BODØ
Søk på stillingen