Kort om arbeidsgiver

UNN Harstad har ledig stilling som avdelingsleder ved Medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, tre senger i egen palliativ enhet, samt betjener medisinske overvåknings- og intensivpasienter ved sykehusets intensivavdeling. Videre består avdelingen av dialyseenhet med 14 plasser, dagenhet for cytostatika- og biologisk behandling, endoskopienhet og stor medisinsk. Det er egen forsknings- og utdanningsenhet ved avdelingen.

Medisinsk avdeling jobber etter mikroteammodellen hvor teamene er organisert rundt de forskjellige spesialitetene. Teamene er tverrfaglige, hvor kompetanse i alle ledd etterstrebes. Avdelingen har blant annet sykepleiere innen mer enn 10 forskjellige fagfelt.

Til å bidra med å utvikle vår flotte avdeling og være en sentral del av klinikklederteamet søker vi;

Avdelingsleder Medisinsk avdeling UNN Harstad

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingen i samarbeid med avdelingsledelsen
 • Helhetlig drifts- og resultatansvar for avdelingen. Levere de tjenester som avdelingen er pålagt i henhold til oppdrag, budsjett, krav til faglighet og kvalitet
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved avdelingen, som blant annet omfatter samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten, utvikling av godt arbeidsmiljø, rekruttering og oppfølging av sykefravær
 • Sikre at avdelingens oppdrag og målsetting innen pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell, samt opplæring av pasienter og pårørende blir nådd
 • Sørge for god samhandling internt, herunder også med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i regionen
 • Bidra i videreutviklingen av Medisinsk klinikk sammen med klinikkledelsen
 • Dersom ny avdelingsleder ikke er autorisert lege, vil avdelingen få medisinskfaglig rådgiver

Kvalifikasjoner

 • Høyere helsefaglig bakgrunn, med erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med lederutdanning, ledererfaring
 • Ønskelig med forskningserfaring/kompetanse
 • Erfaring fra systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet, strukturert og resultatorientert
 • Motivator og pådriver for gjennom sine medarbeidere nå avdelingens mål

Vi tilbyr

 • Interessante og engasjerende faglige og ledelsesmessige arbeidsoppgaver
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Gode interne og eksterne samarbeidsrelasjoner
 • Fagmiljø med høyt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for lederutviklingsprogram
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: David Johansen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91138076
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sankt Olavs gate 70
9406 Harstad