Kort om arbeidsgiver
Vil du være lege i spesialisering i et aktivt fagmiljø og spennende distrikt?
Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har ledig 1 vikariat for lege i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern.
Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre Romerike, Nedre Romerike og på Kongsvinger.

Ledig vikariat har arbeidssted BUP Grorud, med oppstart 01.09.21 og er av 1 års varighet

BUP Grorud dekker bydelene Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. Poliklinikken har 36,5 årsverk fordelt på psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og kontorfaglige. Vi er organisert i tre geografiske generalistenheter, samt en sped-og småbarnsenhet og en kontorfaglig enhet. I tillegg har vi fire kompetanseteam: familiebasert behandling spiseforstyrrelser, traumeteam, familieteam og nevroteam.


Arbeidsoppgaver
Arbeidet består i utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier, samt samarbeid og veiledning til samarbeidspartnere.
Arbeidet er organisert i tverrfaglige team.
Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege
 • Fullført LIS 1

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Kan jobbe selvstendig.
 • Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.
 • Er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
 • Spennende og varierte utrednings- og behandlingsoppgaver
 • Et aktivt fagmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler
 • Lokalene er sentralt beliggende ved Grorud senter  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
BUP GRORUD
Kontaktperson
Navn: Anita Walle-Olsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95 70 52 18
Hjemmeside
Arbeidssted
,
0963 OSLO