Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten på sykehjem er i Asker kommune organisert under avd. Vaksinasjon og Legetjenester og inngår i virksomheten Helse, Rehabilitering og Mestring. Det er 7 sykehjemsleger i Asker kommune fordelt på 7 sykehjem og til sammen 4 LIS1-legestilllinger der 20 % av arbeidstiden er sykehjemspraksis.

Bråset Bo- og omsorgssenter er et av Norges største sykehjem med 200 senger. Her er for tiden 72 somatiske langtidsplasser, 55 langtidsplasser for personer med demens inkl. en forsterket skjermet avdeling med 4 plasser, 9 rehabiliteringsplasser, 7 lindringsplasser og i tillegg 57 ordinære korttidsplasser. Bråset ligger nær Røyken sentrum med togforbindelse mot Oslo og bussforbindelse til Drammen, og det er ca 20 minutters kjøring fra Asker sentrum.     

Legetjenesten ved Bråset Bo- og omsorgssenter innehar totalt 3 sykehjemsleger i 100% stilling. I tillegg to LIS1-leger med 20 % stilling hver, og vi utvider med 1 legestilling.

Vi søker etter sykehjemslege i 100 % fast stilling, for tiden ved Bråset Bo- og Omsorgssenter.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk oppfølging av sykehjemspasienter
 • Ta del i utvikling av legetjenesten i sykehjem
 • Veiledning av turnuslege
 • Veiledning av øvrige faggrupper
 • Engasjement i et tverrfaglig miljø
Kvalifikasjoner
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri
 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent turnus/LIS1-tjeneste
 • Kompetanse/erfaring innen alderspsykiatri er ønskelig
 • Gode norsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig. Om man ikke har norsk som morsmål er det krav om språknivå tilsvarende B2
Personlige egenskaper
 • Forståelse for sykehjemsmedisin og være med på å skape gode relasjoner til våre brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evner til å arbeide både selvstendig og i team
 • Er  nøyaktig og strukturert
 • Ha god arbeidskapasitet, er målrettet og beslutningsdyktig
 • Har stå på vilje og godt humør
 • Ønske om å bidra faglig og personlig med engasjement i et tverrfaglig miljø.
 • Gode evner til å kommunisere med mennesker i en vanskelig situasjon
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Margrethe Stornes Iversen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90828882
Navn: Bengt Helge Kallevik
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 916 70 614
Arbeidssted
Bråsetveien 21
3440 RØYKEN