Bydel Nordstrand utlyser avtalehjemmel (nulliste) for fastlege ved Best Helse, Nordstrand.

Best Helse består av 10 fastleger og 2 fastlegevikarer, foruten 7 avtalespesialister (gynekolog, urolog, ØNH, lunge, hud, kardiolog og pediater) som alle har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Videre er det 2 manuelle terapeuter, 1 fysioterapeut, 1 osteopat, 1 kiropraktor, og vaksinasjonspoliklinikk. Det benyttes System-X journalsystem og Melin Medical betalingssystem. For mer informasjon se www.bestnordstrand.no.

Lokalisering: Kongsveien 104, 1177 Oslo

Listelengde: Nulliste

Organisasjonsform: Selvstendig næringsdrivende

Type praksis: Gruppepraksis i et tverrfaglig fellesskap

Tiltredelse: August 2021

Leieavtale: Forutsetter inngåelse av tilsvarende leieavtale som de øvrige fastlegene ved Best Helse

Søknad: Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver, slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk, jf. rammeavtale om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune, samt fastlegeforskriften
  • Deltagelse i allmennmedisinsk legevakt
  • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr uke kan pålegges
Kvalifikasjoner
  • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin.
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse 
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
  • I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen.
Bydel Nordstrand ligger sydøst i byen og har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen ligger nær sjøen og marka og har flott utsikt over fjorden. Det er kort vei til sentrum med offentlig kommunikasjon.

Bydel Nordstrand består av bydelsdirektørens stab og tre avdelinger. Avdelingene er Oppvekst og Velferd, Tilrettelagte Tjenester og psykisk helse, samt Mestring og Omsorg. Bydelen arbeider aktivt for å sikre at bruker er i sentrum. Vi har etablert en unik plattform for innovasjon. Vi skal være endringsdyktige for å møte morgendagens utfordringer. Som medarbeider i bydelen vil du være en viktig brikke i dette endringsarbeidet.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. Les mer om Bydel Nordstrand på våre nettsider.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Kontaktpersoner
Navn: Ola Sand
Tittel: Medisinsk leder
Telefon: 97188644
E-post: Os@bestnordstrand.no
Navn: Tanja Karoline Tomasevic
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 47781211
E-post: tanja.tomasevic@bns.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kongsveien 104
1177 OSLO