Kort om arbeidsgiver
Ålesund kommune har ein fastlegeheimel ledig for overdraging til ny eigar etter nærmare avtale.
Heimelen er tilknytt Moa Legesenter AS.
 
Moa Legesenter er ein veldreven og godt etablert 3 legepraksis. Det pågår no ein prosess for mogeleg å utvide til ein 4-legepraksis.
Kontoret ligg sentralt med kort avstand til andre helseaktører, kjøpesenter og rutebilstasjon.
Rutinert og stabilt hjelpepersonell som består av helsesekretærar i 2,8 stilling.
Journalsystem er CGM allmenn.
 
Listestorleik er i dag 1450. Om ynskeleg  vil det det være mogleg å redusere listetak før overdraging til ny heimelshavar ved eventuell utviding til 4-legepraksis.
 
Både legesenteret og kommunen vil legge til rette for spesialisering i allmennmedisin for LIS3-kandidatar.
 
Det er i dag ingen kommunale oppgåver lagt til heimelen, men etter avtale mellom legen og Ålesund kommune kan legen tilpliktast offentleg arbeid på inntil 20 % stilling,
med minimum 6 mnd. varsel.
 
Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning.
Vilkår for overdraging vert avtalt med heimelshavar etter retningslinjene frå legeforeningen.

Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege. 
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne. 
  • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på. 
  • God kunnskap om norsk lovverk.
  • Gode språkkunnskapar i norsk munnleg og skriftleg. 
  • Ynskeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Overtaking av fastlegeheimel føreset fremlegging av tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Ulstein
Tittel: Fastlege Moa Legesenter
Telefon: 40238534
Navn: Marthe P.W. Dalseth
Tittel: Seniorkonsulent VH Legetenester og akutt helseberedkap
Telefon: 98649389
Søknad
Søknad merkes: 4392609735
Arbeidssted
Moa Legesenter
Vestmoa 60
6018 ÅLESUND