Kort om arbeidsgiver
Revmatologisk seksjon, Førde sentralsjukehus har ledig 100% vikariat for Lege i spesialisering (LIS 2/3) frå 01.09.2021 til 30.08.2022. Det er mogeleg å avtale frå tidlegere  tidspunkt.
 
Revmatologisk seksjon har tre overlegar og 1 LIS 2/3, stor poliklinisk verksemd i tillegg til inneliggande pasientar.

Arbeidsoppgåver

 • LIS 2/3 skal jobbe under supervision med både polikliniske og innlagde pasientar
 • Tilsyn på andre avdelingar 

Kvalifikasjonar

 • For stilling krevst det dokumentert autorisasjon 
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Søkarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Relevant sjukehuserfaring
 • Ferdig med LIS1 utdanning
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanningsnivå: Profesjonsstudium 

Personlege eigenskapar

 • Du har god kompetanse på mellommennesklege forhold
 • Du er målretta, og får oppgåvene gjort
 • Du tilpassar deg lett, er løysningsorientert og fleksibel
 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskjer å vidareutvikle kompetansen din
 • Handsame pasientar og pårørande profesjonelt og empatisk, er imøtekommande og syner respekt
 • Du har gode samarbeidsevner, er arbeidsvillig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Hjelp med bustad, opplys i søknaden dersom det er ønskjeleg
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Pawel Franciszek Mielnik
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 578 39 767
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Revmatologisk seksjon, Helse Førde
Svanehaugvegen 1
6812 Førde
Søk på stillingen