Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe med kognitiv terapi og angstbehandling? Ved Avdeling for angstlidelser søker vi nå en overlege/spesialist i psykiatri til 100 prosent fast stilling.

Om avdelingen

Vi har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, kognitiv og metakognitiv terapi. Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke typer angstlidelser, blant annet panikklidelse, sosialfobi, tvangslidelse, GAD, helseangst og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling, utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt over lang tid. Avdelingen benytter manualisert kognitiv terapi (CBT) og metakognitiv terapi (MCT). Personalet mottar ukentlig veiledning på høyt nivå. Overlegestillingen er tilknyttet det kognitive teamet.

Avdelingen har 17 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består av bl.a. leger (overlege og LIS), psykolog/psykologspesialist og sykepleiere med spesialkompetanse.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Til stillingen ligger vanligvis behandlingsansvar for 3 pasienter og aktiv deltagelse i det tverrfaglig sammensatte behandlingsteamet. Det vil være muligheter for å delta på kurs for oppdatering og videreutvikling.
Overlege deltar i 8-delt bakvaktsordning.

Søkere med videreutdanning og erfaring innen kognitiv terapi, særlig rettet mot angstlidelser, vil bli prioritert.
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne.

Vi tilbyr
  • En spennende stilling innenfor et fagfelt i rask utvikling
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.


Tiltredelse: Etter avtale

Vi ber om at du søker elektronisk. 
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Modum bad
Kontaktperson
Navn: Heidi Berg Houmb
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 32 74 97 00 / 472 59 344
E-post: heidiberg.houmb@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Badeveien 287
3370 VIKERSUND