Kort om arbeidsgiver
Ledig vikariat fra 01.06.2021 – 01.11.2022 med mulighet til forlengelse.
 
Vi søker etter lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 
Ringebu kommune har ca 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang. Senteret ble bygget i 2005 og samler fagpersoner innen helsetjenesten i Ringebu kommune. Det er 6 leger ved senteret hvorav en turnuslege. Legekontoret har et framtidsrettet miljø med et nært samarbeid med resten av helsetjenestene. Vi har fått prosjektmidler til oppstart av primærhelseteam for å bedre helsetilstand og mestringsevne for pasienter.

Kommunen står ansvarlig for drift av legesenteret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs legene har en "null-avtale" med kommunen. Senteret har 4 ,6 stillingshjemler for hjelpepersonell og har velutstyrte lokaler med blant annet ultralyd skanner. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt.

Informasjon om stillingen kan gis av
Avdelingsleder Marit Listad tlf. 970 45 124 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no  Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.612 83 910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist 11.06.2021

Saksnr.: 21/1077

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.
Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringebu kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marit Listad
Tittel: Advdelingsleder
Telefon: 970 45 124
E-post: marit.listad@ringebu.kommune.no
Navn: Per Ove Hagestuen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 61 28 39 10
E-post: per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ringebu Legekontor
Trimvegen 1
2634 FÅVANG