Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er totalt 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord
Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. Avdelingen prioriterer de ansattes faglige utvikling høyt.
ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin

 Vi søker 2 x 100 % st. som overlege - spesialister i rus- og avhengighetsmedisin, evt. kan en av disse være spesialist i psykiatri eller allmennmedisin.

Stillingene er p.t. på avgiftningsenheten i Arendal, og innebærer p.t. ikke vaktbelastning, arbeid p.t. på dagtid.

Enhet for Avgiftning, Arendal, er en døgnenhet som gir spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet.Avgiftningsenheten avruser for legale og illegale rusmidler, motiverer til endring og avklarer videre forløp. Vi legger vekt på en medisinsk forsvarlig avgiftning, avklaring og motivering for videre behandling. Enheten har 12 sengeplasser, som inkluderer en akutt seng. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Diagnostisering, utredning og behandling av rusmiddelavhengige i tråd med nasjonale føringer
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team.
 • Bidra til god dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer 
 • Veiledning og undervisning
 • Ansvarlig for videre henvisninger
 • Bidra til at enhetens faglige  virksomhet er forsvarlig og i henhold til lov og forskrifter
Kvalifikasjoner
 • Godkjent Spesialist i rus -og avhengighetsmedisin,  spesialist i psykiatri,  spesialist i allmennmedisin. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialist oppfordres også til å søke.
 • Klinisk erfaring innen rusfeltet/TSB Veiledningserfaring
 • Gode muntlige og skriftlige  egenskaper
 • Erfaring fra tverrfaglig teamarbeid
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendighet
 • Engasjement for rusfeltet  
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Erfaring fra rusfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Tar medansvar for enhetens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø   
Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Internundervisning og gode muligheter for forskning. ARA har egen forskningsenhet
 • Godt fagmiljø, egne legemøter i avdelingen
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Avgiftningsenheten
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Hørte
Tittel: Konstituert Overlege RAM
Telefon: 37 01 95 00
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 941 33 479
Navn: Torunn Viddal Vimme
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 37 01 95 96
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Rykeneveien 106
4824 BJORBEKK
Søk på stillingen