Kort om arbeidsgiver
Arbeids- og velferdsdirektoratet leter etter én til to engasjerte leger med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål, som vil være med på utviklingsarbeidet i NAV. Du blir en del av et stort fagmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kollegaer. Du vil få muligheten til å jobbe innen et fagfelt med stor politisk oppmerksomhet. Stillingen er plassert i Arbeids- og tjenesteavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, men du vil bidra inn med din kompetanse på tvers av linjer og enheter i Direktoratet. Begge stillingene er en del av det trygdemedisinske miljøet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og sammen med de andre legene vil dere får glede av å være en del av et stort miljø med sammensatt kompetanse.

Arbeidsoppgaver
 • Bidra inn i offentlig utredningsarbeid som legetjenesten i NAV er involvert i
 • Bidra til utvikling av digitale verktøy for etaten, inklusiv den rådgivende legetjenesten, brukere og aktører i helsetjenesten
 • Utvikling og drifting av grunnopplæring og kompetansehevende tiltak for den rådgivende legetjenesten i NAV
 • Ha ansvar for gjennomføring av utviklingsarbeid som krever involvering fra flere fagfelt
 • Forvaltning, oppdatering og videreutvikling av eksterne verktøy for sykemelder/helsepersonell
 • Utvikle innhold i interne verktøy for etaten, inklusiv den rådgivende legetjenesten
 • Besvare spørsmål fra interne og eksterne samarbeidspartnere, vedrørende medisinske vurderinger og problemstillinger
 • Bidra i arbeidet med regelverksutvikling og høringsuttalelser
 • Delta i undervisning og opplæring både internt og eksternt, ved behov
Kvalifikasjoner
 • Du evner å kommunisere godt både skriftlig og muntlig
 • Du må ha Norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha gjennomført spesialisering
 • Du må ha bred erfaring innen samfunnsmedisin/kliniske fag og/eller andre relevante spesialiteter
 • Du må ha forståelse og interesse for offentlige tjenester og forvaltning
 • Du må ha erfaring fra utredningsarbeid, gjerne innen offentlig forvaltning, og gjerne generelt erfaring med strategisk arbeid på overordnet nivå
 • Du må ha dokumentert erfaring innen ledelse av prosjekt og/eller erfaring innen prosessledelse
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter en kollega som er god til å samarbeide med andre, og som bidrar til å dele kunnskap
 • Du er god til å organisere eget arbeid og tar ansvar for fremdrift og kvalitet
 • Du tenker utvikling i arbeidet du gjør og evner å bruke din medisinske kompetanse inn i dette
 • Du må ha evne til å se helhet og forstå et komplekst fagområde
 • Du er analytisk og strategisk
 • Du trives med en innholdsrik hverdag og kan omstille deg i takt med behov i organisasjonen
 • Vi søker deg som lar deg engasjere av NAVs samfunnsoppdrag
Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kolleger i en etat med ambisjoner
 • Fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter
 • Hytteforening med mulighet til å leie hytte på fjellet
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • Lønn kr. 840 900 - 996 600, i stillingskode 0207 Overlege. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Særavtale for leger i Arbeids- og velferdsetaten gjelder
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NAV
IA- og sykefraværskontoret
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Erstad
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 911 66 474
E-post: bjorn.erstad@nav.no
Navn: Grete Damberg
Tittel: Sjefslege
E-post: Grete.Damberg@nav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fyrstikkalléen 1
0661 OSLO