Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 4 omsorgssentre: Haugtun, Snertingdal, Sørbyen og Nordbyen. I tillegg åpner kommunen et helt nytt omsorgsssenter med ny velferdsteknologi på Biri i mai 2021. 

Legetjenesten har det medisinskfaglige ansvaret for totalt 145 sykehjemsplasser, inkl. KAD, lindrende enhet, rehabilitering og forsterket enhet. Tjenesten er variert, meningsfylt og utfordrende, og alle omsorgsentene har faglig sterk og god sykepleiedekning. 

Vi søker nå etter den 4.legen på laget som fra før av består av sykehjemsoverlege med spesialitet i geriatri, en lege som er spesialist i allmennmedisin og en lege som er under spesialisering i allmennmedisin. Alle i 100 % stilling. I tillegg har kommunenes to LIS1-leger en dag i uken på sykehjem gjennom hele LIS1-tjenesten.

Hovedbasen for legene er på Haugtun, men legene har visitter/tilsyn på alle omsorgsentrene.

Har du et sterkt engasjement for sykehjemsmedisin, og vil bidra med din faglige og personlige kompetanse for å sikre gode pasientforløp til kommunens innbyggere?

Vi ønsker deg velkommen som søker, og oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å kunne få ytterligere informasjon om stillingen og arbeidsstedet.

Arbeidsoppgaver:
 • Diagnostikk, utredning og behandling av pasienter ved sykehjem, herunder korttids- og langtidsavdelinger, rehabilitiering, lindring og psykogeriatri
 • Bidra til at pasientene ved kommunens sykehjem får et helhetlig tjenestetilbud gjennom informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med tverrfaglig personale, sykepleiere, hjemmetjenesten, fastleger og pårørendesamtaler
 • Internundervisning
 • Beredskapsvakt for KAD dagtid på helg og helligdager kan påkomme i tillegg etter avtale
 • Kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra og engasjement for fagfeltet, gjerne spesialist eller under spesialisering
 • Gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne
 • Strukturert og målbevisst
 • Positiv og løsningsorientert med profesjonelle holdninger
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne med god norsk språkkompetanse
 • En aktiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Godkjent politiattest
Vi kan tilby:
 • Gode arbeidsbetingelser med pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale
 • Et positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Internundervisning, inkludert fjernundervisning i geriatri hver andre tirsdag
 • Tilrettelegging for deltakelse på relevante kurs
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Helsetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Dag Rasmussen
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: +047 908 68 952
Navn: Tonje Lyshaugen
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: +47 926 91 060
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Omsorgssenter
Kaufeldts plass
2810 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image