Fastlegehjemmel/deleliste/vikariat er ledig fra september 2021 ved Flaktveit legesenter, Ulvedal Torg, 5134 Flaktveit.
Primært søkes lege til deleliste, men det kan også være aktuelt for lege som ønsker å prøve seg som vikar i næringsdrivende allmennpraksis som etter ett år tar stilling til om de vil inngå en delelisteavtale.

Praksisen er lokalisert i lyse, trivelige og nyrehabiliterte lokaler.
Legesenteret disponerer innendørs parkering for legene og helsesekretærene, som del av leieavtalen for lokalene.

Ved Flaktveit legesenter er der 5 fastleger og 4 helsesekretærer.
Legene på Flaktveit er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Fastlegene er likestilte deleiere/medlemmer.
Nåværende listelengde er på 1400 pasienter, svært stabil, og kan endres etter ønske.

Det forutsettes at praksisen fortsetter i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår kollegaavtale med de øvrige legene i praksisen før inntreden i gruppepraksisen.

Legesenteret er velutstyrt og veldrevet. Legesenteret benytter Infodoc Plenario, med velutviklet elektronisk kommunikasjon for henvisning, epikriser, intern og ekstern laboratorierekvirering og -svar.
Elektroniske dialogmeldinger med hjemmesykepleietjenesten. E-resept. Velutstyrt laboratorium med EKG og spirometri integrert i journalsystem, 24-timers BT. Betalingsautomat fra Melin.

Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.
  • Søkere må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.


Se Legejobber.no Utlysning fra Bergen kommune
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Odd Lauvskard
Tittel: Lege
Telefon: 97773745
E-post: odd@lauvskard.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Flaktveit legesenter DA
Ulvedalen Torg
5101 Eidsvågneset