Kort om arbeidsgiver
Hvaler kommune har nå 2 ledige faste stillinger som kommunelege. Stillingene innebærer varierte kommunale legeoppgaver, med nøkkelrolle som fastlege.

Hvaler kommune har i dag 3 fastleger og en LIS1 lege. Kommunen har kjøpt opp en fastlegepraksis med ca 1300 pasienter og ønsker kombinere fastlegepraksis med kommunale oppgaver. Kommunens plan er å fordele pasientlisten og kommunale oppgaver innenfor sykehjem, helsestasjon og kommuneoverlegeoppgaver mellom 2 100% fast ansatte kommuneleger.

Kommunen har et sykehjem på 37 plasser for langtids- og korttidsplasser samt plasser for skjermet enhet. Sykehjemmet er tilknyttet fagpersoner som fysio- og ergoterapeuter. Sykehjemmet besitter god faglig kompetanse og fremstår som et moderne sykehjem.

Helsestasjon for barn og unge har moderne lokaler og med god kompetanse. Helsestasjon har frem til nå hatt legetjenester en dag i uken.

Kommunen har et legekontor på Skjærhalden og et på Dypedalåsen, Spjærøy. Våre nye leger vil ha sin praksis på Hvaler legekontor på Dypedalåsen. Legekontoret har fast kommunalt ansatte helsesekretærer.

Hvaler kommune har avtale med Fredrikstad kommune om kommuneoverlege oppgaver innenfor smittevern og miljørettet helsetjeneste. En av de nye kommunelegestillingene vil få kommuneoverlegeoppgaver og være kommunens samfunnsmedisiner.

Hvaler kommune satser stort innenfor velferdsteknologi og innovative tjenester. Vi forutsetter at du ser mot fremtiden med nysgjerrighet og et åpent blikk mot morgendagens tjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegepraksis
 • Kommuneoverlegeoppgaver
 • Kommunale oppgaver innen sykehjem og helsestasjon
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege med relevant spesialistgodkjenning.
 • Gjerne interesse for og/eller erfaring/utdanning innen geriatri, alders- sykehjemsmedisin og/eller samfunnsmedisin.
 • Særskilt relevant erfaring og/eller kompetanse kan oppveie for kravet til spesialistgodkjenning.
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Helhetstenkende og utviklende.
 • Opptatt av kvalitet, fagutvikling og profesjonalitet.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Spennende 100% stilling med varierte oppgaver og ansvar. Dersom det er ønskelig kan deltidsstilling vurderes.
 • Tilrettelegging for videreutdanning i tråd med kommunens interesse og behov.
 • Flott arbeidsplass med fantastisk beliggenhet.
 
Annet
Arbeidet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor, og medlemskap i KLP pensjonsordning.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Hvaler kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil komme frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Hvaler kommune
Kontaktperson
Navn: Therese Steen Johansen
Tittel: Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: +47 452 20 577
Arbeidssted
,
1684 VESTERØY