Kort om arbeidsgiver
Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Akuttpsykiatrisk døgnenhet, er det ledig fast 100% stilling for overlege/ spesialist i psykiatri.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
 
Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenhet har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til mennesker med behov for døgnopphold av kortere varighet. Døgnenhetene har i tillegg akutt funksjon i Diakonhjemmet sektor.
 
Vi samarbeider nært med andre sykehus og med egen alderspsykiatriskavdeling og BUP-Vest, samt bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.

Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Faglig ansvar for vedtak i henhold til psykisk helsevernloven
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid, veiledning og undervisning
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Bakvakt 17 delt turnus
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en overlege som ønsker å bidra til videre utviklingsarbeid på enheten.
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
 • Ønskelig med relevant klinisk erfaring. 
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Et spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Arbeidstid:  : 08.00-16.00 på hverdager  
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Voksenpsykiatrisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 416 77 576
Navn: Lars-Kristian Haga
Tittel: Fungerende enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helse og rus
Forskningsveien 7
0373 OSLO
Søk på stillingen