Kort om arbeidsgiver
Ledig legehjemmel ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor

Om stillingen

Næringsdrivende lege med kommunalt driftstilskudd ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor.
Ledig legehjemmel har 1000 listeplasser.
Om ønskelig kan det avtales redusert listestørrelse og overgang til fastlønn.
 
Legehjemmelen er samlokalisert på DMS med 14 fastleger og 2 LIS1 leger, delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. For tiden har Finnsnes legekontor 7 fastleger med fastlønnsavtale og 7 næringsdrivende fastleger med kommunalt driftstilskudd. Næringsdrivende leger leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av kommunen til en gunstig leieavtale.
  
I ledig legehjemmel inngår 25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt  
Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distriktmedisinsk senter med til sammen ca.18200 innbyggere. Legevakta bemannes med  en tilstedeværende lege på aktiv vakt og en lege i bakvakt, samt sykepleiere med akuttmedisinsk opplæring.
 
Tiltredelse etter nærmere avtale.
 
 
Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift
 • Ved behov kan det bli tilpliktet inntil 7,5 t/uken allmennlegeoppgaver, dog med tilbud om listereduksjon.
 • Dokumentasjon via GCM-allmenn
 
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Gode generelle data kunnskaper
 
Personlige egenskaper
 • Respektfull og ansvarlig
 • Serviceinnstilt med brukeres behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Jobbe strukturert og målrettet.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Løsnings - beslutnings og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 
Vi tilbyr
 • En spennende tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus på brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Strukturert utdanningsløp med gode veiledere for LIS3 leger
 • Gode arbeids- og lønnsvilkår
 
For lege med fastlønn:
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
Gode pensjonsordninger i KLP
 
For lege med driftsavtale:
Leieavtale i kommunale lokaler, utstyr og hjelpepersonell. Det er ingen oppstart eller investerings utgifter tilknyttet ledig legehjemmel.
 
Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.
Det kreves politiattest ved tilsendinger.
 
Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med :
Virksomhetsleder DMS/Senjalegen Evy Nordby tlf: 48 17 39 16. epost:  evy.nordby@senja.kommune.no
 
Avdelingsleder Senjalegen: Monica Kvalvik tlf: 91 54 16 08 epost:
monica.kvalvik@senja.kommune.no
 
For mere informasjon se www.senjalengen.no
 
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
Søknadsfrist: 10.06.2021

Søkes via Easycruit. Senja kommune - Våre ledige stillinger (easycruit.com)
Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Senja kommune
Finnsnes legekontor
Kontaktperson
Navn: Evy Nordby
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 48173916
E-post: evy.nordby@senja.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Senjalegen
Helsesenterveien 32
9300 FINNSNES