Kort om arbeidsgiver

Vi ser at vi trenger å tenke nytt i hvordan vi organiserer behovene til den økende befolkningen i Lørenskog. Vi har to helsestasjoner, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, samtidig som vi trenger flere fastlegehjemler. Vi ønsker at du som allmennlege i spesialisering skal få ta del i hele spennet i kommunal helsetjeneste, samtidig som du praktiserer som fastlege i en kommunal stilling med fast lønn. Vi vil tilrettelegge for at du får gjennomført et utdanningsløp i allmennmedisin. 

Stillingene vil bli delt 50/50 med arbeid i fastlegepraksis på privat legekontor og på helsestasjon i Lørenskog kommune. Du vil til en hver tid være fast ansatt i Lørenskog kommune og motta lønn etter avtale. Avtalen med legekontoret vil inngås mellom kommunen og legekontoret, og er ikke noe du som ansatt trenger å forholde deg til.
Unntak er legevaktsarbeidet som kreves for å bli spesialist, der det forutsettes at du arbeider som selvstendig næringsdrivende. Du vil få veiledning om dette ved oppstart.

For oss i Lørenskog er dette en ny ordning og du vil få mulighet til å være med å forme stillingen din og se hvordan du kan følge ditt spesialiseringsløp samtidig som du bygger erfaring og bidrar til at vi kan forbedre våre helsetjenester. Det vil bli tilrettelagt for veiledning, nødvendige kurs og praksis, også i samarbeid med Ahus.

Vi har mange behov og satsningsområder når det gjelder barn og unge, her vil du få en unik mulighet til å kunne påvirke tjenesten videre og se hvordan vi tverrfaglig kan gjøre kloke valg tidlig.  Ønsker du å bidra med et bredt og godt tilbud, har engasjement og interesse for fagutvikling samt å videreutvikle det helsefremmende arbeidet i Lørenskog så vil dette være noe for deg. Særlig om du også har evne til å arbeide målrettet, selvstendig og i team.  
Du vil få arbeide i et spennende tverrfaglig miljø, i nært samarbeid med andre leger, helsesykepleiere, jordmødre helsesekretærer, fysioterapeuter og psykologer. Vi  er i gang med flere nye spennende tilnærminger for å komme tverrfaglig og tidlig inn.  

 

Med forbehold om politisk godkjenning.


Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisin/fastlege
 • Det er fortiden ingen plikt til legevakt knyttet til hjemmelen. Deltakelse i legevakt og kommunal bistilling kan likevel tilpliktes etter forskrift og sentrale avtaler dersom det blir behov eller ønskelig fra kommunen sin side.
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget
 • Gjennomføre helseundersøkelser i henhold til nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • Gjennomføre skolestartundersøkelser
 • Henvise til fastlege eller spesialisthelsetjenesten ved behov
 • Forebyggende helsearbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Oppfølging av barn, unge og foresatte

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin vektlegges
 • Annen relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten vil også kunne vektlegges
 • Det kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
 • Krav om gyldig politiattest jf. helsepersonelloven§ 20 og helse- og omsorgstjenesteloven§5-4 og 5-4a

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Fleksibel og positiv
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og i team, og ha god formidlingsevne
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Spesialisering innen allmennmedisin
 • Tett tverrfaglig samarbeid med helsesykepleiere og helsesekretær
 • Godt arbeidsmiljø

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, men dette vil du få varsel om.

Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Lørenskog kommune
Kontaktpersoner
Navn: Randi Mjøen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 477 93 611
E-post: ranmjo@lorenskog.kommune.no
Navn: Angelika Johnsen
Tittel: Avd.leder
Telefon: 476 93 556
Navn: Margrethe Ravn
Tittel: avdelingsleder
Telefon: 907 59 648
Arbeidssted
Helse, omsorg og mestring, Lørenskog kommune
Festplassen 1
1471 Lørenskog