Kort om arbeidsgiver
Søndre Land kommune har 6 leger samt LIS1-lege samlet på ett legesenter i Hov. Legesenteret er nyrenovert og godt utstyrt med dagens standard mht elektronisk utstyr. Kontor og utstyr eies av kommunen, og er bemannet med fagutdannede kommunalt ansatte medarbeidere. Legesenteret benytter Infodoc journalsystem. Kommunen inngår i Gjøvik interkommunale legevaktsamarbeide. Sykehuset Innlandet, avdeling Gjøvik ligger 30 km unna. Ambulanse er stasjonert i Hov.

I juni 2021 åpner vårt nye omsorgssenter Hovlitunet med 40 institusjonsplasser og 50 boliger. Stillingen er tiltenkt 50% tilsynsfunksjon i institusjon.

Vi søker
Vi har ledig 50% hjemmel som allmennlege i privat praksis uten innkjøpskostnad, kombinert med 50% stilling som tilsynslege i Hovlitunet sykehjem fra 01. august 2021 ved Hov legesenter.
Praksisen har listetak på 450 pasienter.
 
Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
  • Spesialist i allmennmedisin vil ha forrang, men unge leger med blikk for faget er velkomne til et kollegium med mye erfaring. Det legges til rette for spesialisering.
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
  • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
  • Søkere må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst samt bidra til et godt arbeidsmiljø.
Vi kan tilby:
Det kan vurderes å tilby avtale om 100% fast tilsetting i kommunal stilling, der oppgavene fortsatt vil være som sykehjemslege i kombinasjon med allmennlegepraksisen

Betingelser
Som ansatt i Søndre Land kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, herunder bestemmelser om ferie.
6 måneder prøvetid i stillingen

Søknad sendes
Alle søknader skal gå via vår elektroniske søknad www.sondre-land.kommune.no/stilling-ledig
Bekreftede kopier av vitnemål og attester skal fremlegges ved intervju og forespørsel.

Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.
Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er
tilstrekkelig grunn. Det må foreligge spesielle omstendigheter.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Søndre Land kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Brandslien
Tittel: Fagansvarlig lege
Telefon: 41 55 93 13
Navn: Inger Østvold Walheim
Telefon: +47 61129920 / +47 47037519
Navn: Randi Marta Berg
Tittel: kommunalsjef
Telefon: 61126554 / 91643886
Arbeidssted
Hov legesenter
Hovsbakken 3,
2860 HOV