Kort om arbeidsgiver
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.
DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Grimstad, Arendal og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutteam og FACT team for behandling av psykoselidelser.Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger (16) og LIS leger i DPS Østre Agder. Det er et godt arbeidsmiljø, selv om dagene er travle. I de allmenpsykiatriske poliklinikkene samarbeider man med gode og engasjerte kollegaer om utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser. Man er del av et team med psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleiere. Det oppfordres til videreutvikling av egen kompetanse og fagutvikling i teamet. DPS Østre Agder har også fordypningstjeneste for LIS i gruppeteam, døgnenheten og i FACT team for psykoselidelser og nysyke.

100 % fast overlegestilling er ledig i poliklinikken i Grimstad. Dette er 1 av 3 overlegestillinger, hvorav de 2 andre er besatt.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.
Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Terapeutisk arbeid
 • Overlegespesifikt arbeid ved medisinske- og somatiske problemstillinger, medikamentell avklaring og behandling.
 • Veiledning av LIS
 • Spesialistvurderinger individuelt og i samarbeid med andre kollegaer
 • Samarbeid internt eksternt.... 
 • Bidra til videre faglig og sosial utvikling i DPS Østre Agder 
Kvalifikasjoner
 • Godkjent spesialist i psykiatri.
  • Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet oppfordres også til å søke.
 • Gyldig norsk autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk
Personlige egenskaper
 • Høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Godt humør og lave skuldre.
 • Holder hodet kaldt og hjertet varmt i en travel hverdag  
Vi tilbyr
 • Godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Gode muligheter til å bidra til fagutvikling i avdelingen 
 • Ledelsen tilrettelegger for gode relasjoner og drift
 • Veiledning og videreutdanning etter avtale 
 • Lønnet studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Dalen
Tittel: Enhetsleder/overlege
Telefon: 918 85 088
Navn: Joyce Pigao
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 463 71 282
Navn: Karina Vatne Danielssen
Tittel: Teamleder/psykologspesialist
Telefon: 37 01 44 44
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bark Silasvei 7
4876 GRIMSTAD
Søk på stillingen