Kort om arbeidsgiver

Ved PET-senteret i Tromsø, Universitetetssykehuset Nord-Norge, er det ledig fast stiling som lege i spesialisering i nukleærmedisin.

Nukleærmedisin er bildediagnostikk og behandling hvor radioaktivitet benyttes. Realfaglig interesse med forståelse for strålefysikk og strålevern vil gi en fordel i utdanningen. PET-senteret utfører et bredt spekter av nukleærmedisinske undersøkelser ved bruk av SPECT/CT, PET/CT og PET/MR og tilbyr behandling ved bruk av radioaktivitet til enkelte kreftformer. Arbeidet omfatter utstrakt samarbeid med flere medisinske spesialiteter ved vurdering av henvisninger, tolkning av funn og deltagelse i multidisiplinære møter. Våren 2018 flyttet hele virksomheten inn i nytt bygg med fasiliteter også for fremstilling av isotoper og radiofarmaka. Det er i tillegg gode vilkår for forskning innen radiokjemi, prekliniske dyrestudier og kliniske studier. Senteret samarbeider godt med UiT Norges arktiske universitet ved Nukleærmedisinsk og Strålebiologisk forskningsgruppe.

Hele utdanningsløpet kan gjennomføres ved UNN - se Utdanningsplaner.

Etter fullført spesialisering vil stillingen bli omgjort til legespesialist i henhold til godkjent spesialitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre og tolke nukleærmedisinske undersøkelser
 • Utføre og vurdere nukleærmedisinsk behandling
 • Delta på MDT-møter (multidisiplinære team)
 • Bidra i undervisning og forskning
 • Delta på kurs som er relevant for faget

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embedseksamen med norsk autorisasjon
 • Godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • Behersker skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Arbeidserfaring og kompetanse innen relevante områder som realfag, onkologi eller bildediagnostikk vil bli vektlagt
 • Forskningserfaring og interesse for forskning vil anses for å være positivt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet
 • Fleksibel, løsningsorientert og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Moderne og nytt utstyr til klinisk bruk og forskning
 • Dagstilling - ingen vakter
 • Tverrprofesjonelt og høyt faglig miljø
 • Fleksibilitet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor dørene

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Cand med
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Rune Sundset
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97141456
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PET-senteret, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 85
9019 Tromsø