Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune ønsker å styrke den medisinsk faglige kompetanse i sektor Helse og Omsorg, og søker derfor etter en engasjert og selvstendig lege med kompetanse og interesse innenfor allmenn geriatri.
Ringerike kommune har med utgangspunkt i et folkehelseperspektiv fokus på å tilrettelegge og bidra til at innbyggere i alle aldre opplever mestring i egne liv. Tjenestene er derfor i stor grad hjemmebaserte. Dette organisert som ambulante enheter og enheter med døgnbemannede omsorgsboliger. Kommunen har i dag 5 sykehjem, i tillegg til en spesialisert korttidsinstitusjon.

Vi ønsker at legen skal bidra i vårt systematiske arbeid med tjeneste utvikling og organisering, som i individrettet kurativ og palliativt arbeid. Stilling er derfor delt med 40 % rådgivende og administrative oppgaver, og 60 % kurativt og palliativt individrettet arbeid.

Blant oppgaver er:
Systemarbeid:
 •  Være rådgiver for kommunalsjef og ledergruppen i helse og omsorg.
 • Rådgiver og bistand i medisinske vurderinger på tildelingskontoret.
 • Undervisning og rådgiving innenfor Helse og omsorgstjenester. Bistå i utviklings og kvalitetsarbeid
 • Lede fagforum for sykehjemsleger i Ringerike
 • Delta i samhandling med spesialisthelsetjenesten på strategisk og operativt nivå.
 
Individrettet
 • Bistand til sekund opinion til geriatriske brukere med komplekse behov, i samarbeid med tjenestene, inkl. fastlege.
 • Sykehjemsoverlege i 50 % stilling ved et eller to sykehjem.
Ringerike kommune tilbyr en spennende stilling, der du som sykehjemsoverlege skal bidra til å utvikle våre tjenester i helse og omsorgssektoren. Stillingen organiseres som en overlegestilling med kommunalsjef som administrativ leder og kommuneoverlege som medisinsk faglig leder.
 
Kompetanse krav
 • Lege med gjennomført turnus, full autorisasjon
 • Geriatrisk kompetanse prioriteres
 • Erfaring fra rehabilitering vektlegges.
 • Allmenn medisinsk kompetanse med påbegynt/gjennomført spesialisering i allmenn medisin vektlegges
 • Gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode samhandlingsevner og god evne til formidling
 
Vi kan tilby
 • individuell lønnsplassering med utgangspunkt i sentrale og lokale forhandlinger
 • mulighet for spesialisering i samfunnsmedisin
 • gode pensjonsbetingelser i KLP.

  Hos oss får du muligheten til å jobbe i en effektiv og spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene.

  Søknad
  Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.
  Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

  Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke. Fortrinnsrett må begrunnes i søknaden.

  Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

  Elektronisk søknad skal benyttes.
 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Lafton
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 477 10 693
E-post: heidi.lafton@ringerike.kommune.no
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Sykehjemsoverlege
Arbeidssted
Helse og omsorgstjenesten
Osloveien 1
3511 HØNEFOSS