Kort om arbeidsgiver
Avdeling for kommunale legetjenester er organisert i direktørområde Helse og velferd. Avdelingen består av sykehjemsleger, Ryfylke legevakt, legekontorene på Finnøy og Rennesøy, samt smittevernkontoret og internasjonalt vaksinasjonskontor.

Det er nå ledig en nyopprettet stilling som seksjonssjef for sykehjemsleger. Sykehjemslegene er fysisk lokalisert på Stavanger kommunes 13 sykehjem, men har felles ledelse og organisatorisk tilhørighet i avdeling for kommunale legetjenester.

Opprettelsen av denne stillingen er et resultat av en godt forankret og grundig prosess. Prosessen identifiserte behov for styrking av nærledelse og økt ledelsesoppmerksomhet på daglig drift. 

Som seksjonssjef rapporterer du til avdelingssjef for kommunale legetjenester, og blir en del av avdelingssjefens lederteam. Du vil lede en høyt kompetent ansattgruppe bestående av sykehjemsleger. I tillegg vil du ha utstrakt samarbeid med eldreomsorgsoverlege og rådgivere i stab. 

Helsesjefen er medisinskfaglig ansvarlig for alle kommunenes legetjenester.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Som seksjonssjef har du helhetlig økonomi- og personalansvar for sykehjemsleger
 • Du skal legge til rette for etablering og videreutvikling av systematisk HMS, kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Tilrettelegge spesialiseringsforløp for legene på sykehjem
 • Identifisere og skape synergieffekter gjennom felles ledelse av sykehjemslegene
 • Være et viktig bindeledd og en aktiv bidragsyter i kommunale legetjenester sin ledergruppe
 • Bidra til etablering av godt samarbeid internt og eksternt 
Kvalifikasjoner
 • Du har helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå, eller utdanning som lege
 • Relevant videreutdanning på masternivå er ønskelig 
 • Ledererfaring er en forutsetning
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring er ønskelig
 • Kjennskap til kommunehelsetjenesten er en fordel
Personlige egenskaper
 • Vi søker en synlig, engasjert og målrettet seksjonssjef som skaper oppslutning om felles mål og verdier
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid
 • Du har gode samarbeidsevner og kan delegere ansvar og arbeidsoppgaver 
 • Evner å utfordre og korrigere uønsket praksis
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner  
Vi tilbyr
 • En spennende lederstilling, med varierte oppgaver, og mulighet for å utvikle deg som leder
 • Gode stabs- og støttefunksjoner 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Hjem-jobb-hjem
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingskode: 945410 seksjonssjef  
 • Lønn etter avtale 
 • Tiltredelse etter avtale
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kommunale legetjenester
Kontaktperson
Navn: Lillian Nisja Lundeby
Tittel: Avdelingssjef kommunale legetjenester
Telefon: 41805333
E-post: lillian.nisja.lundeby@stavanger.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: K 3143
Arbeidssted
Helse og velferd
Olav Kyrres Gate 23
4005 STAVANGER