Kort om arbeidsgiver

Ved ortopedisk avdeling blir det en ledig LIS gjennomstrømningsstilling i 2 år fra 1. august 2021 til 31.juli 2023, med mulighet for forlengelse til 30. september 2023. 

Avdelingen er delt i 4 faglige seksjoner og er bemannet med 1 avdelingsoverlege, 4 seksjonsoverleger, 15 overleger, 4 legespesialister i faste stillinger og 5 LIS i gjennomstrømningsstillinger.

Avdelingen er godkjent som gruppe 1 utdanningsavdeling i ortopedisk kirurgi etter gammel ordning. Etter "Rotasjonsrådet i Ortopedi" sin definisjon iht. ny ordning, har avdelingen høyspesialisert kompetanse innen Artroskopisk kirurgi, Kneprotesekirurgi, Hofteprotesekirurgi, Ryggkirurgi og Fot- og ankelkirurgi. 


Arbeidsoppgaver

LIS ansatt i gjennomstrømningsstilling deltar i avdelingens drift og følger en rotasjonsordning mellom de ulike seksjonene. Det er vaktordning med for tiden 9-delt tilstedevakt på hverdager og hjemmevakt i helgene. 

Daglige rutiner og arbeidsoppgaver består av morgenundervisning, visittgang, poliklinikk og operasjoner. 

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege

I en gjennomstrømningsstilling forventes det at du stort sett har gjort deg ferdig med basis-utdanningen (de basale læringsmål) for LIS ortopedi. 

Søkerne vil bli rangert etter tid igjen til spesialitet, operasjonserfaring og gjennomførte kurs.

Personlige egenskaper

Det legges også vekt på personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget og forskning, faglig dyktighet, operative ferdigheter, samarbeid- og kommunikasjonsevne, fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.

Vi tilbyr

  • Høyt faglig nivå og inkluderende arbeidsmiljø.
  • Høy forskningsaktivitet.
  • Store elektive pasient-volum med stor operasjonsvirksomhet for LIS.
  • Felles 4 uker sommerferie i juli.
  • Redusert aktivitet med muligheter for avspasering i julen og påsken

Vi ber om at følgende vedlegges søknaden (manglende vedlegg kan føre til at søknaden ikke vurderes):

  1. Oppdatert CV.
  2. Attester/referanser.
  3. Oversikt over tellende tjeneste til spesialiteten i ortopedi.
  4. Liste over gjennomførte inngrep og antall.
  5. List over gjennomførte kurs.
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt utdanningsansvarlig overlege Stig Heir på SMS 92 25 07 61 eller e-post Stig.Heir@mhh.no.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktperson
Navn: Stig Heir
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 92250761
E-post: stig.heir@mhh.no
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Dønskiveien 8
1346 Gjettum