Kort om arbeidsgiver

Avdeling for smittevern tilhører fag og utviklingsenheten i helseforetaket og består i dag av smittevernoverlege i full stilling, fire hygienesykepleiere og en tuberkulosekoordinator. Avdelingen har ansvaret for det infeksjonsforebyggende og infeksjonsepidemiologiske arbeidet i Sykehuset Østfold. I tillegg er vi rådgivere for og gir bistand til det kommunale helseinstitusjoner. Vårt overordnede mål er å forebygge overføring av smitte til pasienter og ansatte og å motvirke antibiotikaresistens i helseforetaket og kommuner i vårt opptaksområde, samt bidra i det overordnet pasientsikkerhetsarbeid. Avdelingen er også tillagt ansvaret for antibiotikastyring i helseforetaket i samarbeid med kliniske avdelinger.

Stillingen åpner for at inntil 50 % av arbeidstiden tilknyttes mikrobiologisk seksjon i en avtalt periode. En tilknytning til laboratoriet vil bli opprettholdt så lenge det ikke går ut over smittevernoppgavene.

Personen vi søker er en engasjert og positiv medarbeider med høy faglig kompetanse og interesse for utvikling av faget. Avdeling for smittevern er sentralt plassert på Kalnes og vi har en erfaren stab av hygienesykepleiere. Smittevernoverlegene har det faglige ansvaret i avdelingen. Ved vår plassering i stab og representasjon i overordnede fora sikres innflytelse i viktige smittevernspørsmål. Strukturert samhandling med kommunale virksomheter om smittevern har vært avtalefestet og godt innarbeidet i over 20 år. Stillingen gir god anledning til forskning, og en egen forskningsgruppe for infeksjonssykdommer er opprettet. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivende funksjon innen smittevern i sykehuset og mot kommunene
 • Vedlikeholde av infeksjonskontrollprogram for sykehuset og kommunene
 • Vedlikehold av et nettverk for smittevernkontakter
 • Bistå i utbruddsoppklaring og løpende overvåkningsoppgaver relatert til smittevern
 • Sentral rolle i beredskapsarbeidet og nøkkelperson ved infeksjonsutbrudd / pandemier
 • Ha ansvaret for et antibiotika styringsprogram i sykehuset
 • Undervisning og kurs innen smittevern og antibiotikastyring for ansatte
 • Aktiv deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsarbeid i og utenfor helseforetaket

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialitet i medisinsk mikrobiologi
 • Erfaring fra smittevernarbeid i sykehus er en fordel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du evner å skape god kontakt med en positiv og utadvendt væremåte
 • Du evner å arbeide fleksibelt og selvstendig i et høyt arbeidstempo
 • Du er kunnskapstørst og ønsker å utvikle deg faglig
 • Du er positiv og stolt av yrket ditt
 • Du er lærevillig, strukturert og opptatt av å fullføre oppgaver
 • Du har gode samarbeidsevner og er fleksibel

Vi tilbyr

 • Et spennende fagområde med mange utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø med varierte oppgaver
 • Gode muligheter for videreutdanning og faglig påfyll
 • Selvstendig arbeidssituasjon med god mulighet for selv å utvikle den 
 • God pensjonsordning gjennom KLP - les mer ved å trykke her

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Helge Stene-Johansen
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 932 49 751
Navn: Jon Birger Haug
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 994 40 707
Arbeidssted
Avdeling for smittevern
Kalnesveien 300
1714 Grålum