Kort om arbeidsgiver
Da vår institusjonslege gjennom mange år nå skal gå av med pensjon, søker vi etter hennes etterfølger. Du har derfor nå mulighet til bli tilsynslege i en veldrevet og faglig spennende avdeling. Vi søker etter institusjonslege i 40 % fast stilling ved Korttidsavdelingen på Gjestad.

Du vil sammen med vår institusjonslege, som jobber i 100 % stilling fordelt på de andre institusjonsavdelingene på Gjestad, samarbeide om avdelingens pasienter.

Avdelingen har dyktige og stabile medarbeidere som vil bidra til et godt samarbeid om pasientene.


Arbeidsoppgaver
 • Utføre nødvendige helseundersøkelser av alle pasienter, herunder innkomstjournal, samtykkekompetanse
 • Avklare palliasjon og livsforlengende behandling med tilhørende dokumentasjon
 • Delta på innkomstsamtaler og ha kontakt/samtale med pårørende etter behov
 • Oppfølging av medisinering, samstemming av medikamenter og legemiddelgjennomgang
 • Delta i oppfølging av farmasøytisk tilsyn
 • Journalansvar for legedelen av pasientjournalen i kommunens – til enhver tid gjeldende EPJ
 • Bidra med internundervisning
 • Listen er ikke uttømmende
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med gyldig HPR-nummer
 • Erfaring fra alders- og sykehjemsmedisin
 • Spesialist i allmennmedisin eller i et spesialiseringsløp innen allmennmedisin, eller spesialist i indremedisin, eller under spesialisering innen indremedisin.
Personlige egenskaper
 • Tilstedeværelse og tilgjengelighet vektlegges for å sikre kvalitet og kontinuitet
 • Stabil, fleksibel og har gode samarbeidsegenskaper
 • Skal være kjent med og arbeide i forhold til verdier, visjon og mål for tjenesten
 • Gjeldende medisinske prosedyrer for kunnskapsbasert og god praksis
 • Samarbeide med alle aktuelle involverte parter, internt og eksternt, i forhold til den enkelte pasients behov
 • Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
Vi tilbyr mulighet til en fast 40 % stilling som tilsynslege på korttidsavdelingen på Gjestad. Vi tilbyr en stilling som kan la seg kombinere med andre arbeidsforhold, f.eks som fastlege - dette har vi god erfaring med.

Korttidsavdelingen er en stabil og veldrevet avdeling med erfarne og kompetente medarbeidere. Stillingen inneholder faglig interessante områder og samarbeid med dyktige kollegaer.

Lønn etter avtale.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 første ledd, fremvises. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkerportalen eller tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marigit Sivertsen
Tittel: Avd leder korttidsavdelingen Gjestad
Telefon: 47688988
Navn: Hilde Fristad Rudolph
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93212279
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Ringvegen 69-81
2066 JESSHEIM