Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har fra 2016 opprettet somatiske klinikker ved hvert av de tre sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand.

Klinikk somatikk Arendal består av ni avdelinger: medisinsk avdeling,
kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, øyeavdeling, gyn-/fødeavdeling, APP (avdeling for pleie og
poliklinikk), AIO (avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak) og merkantil avdeling.

Medisinsk avdeling har ansvar for indremedisinske spesialiteter ved sykehuset i Arendal, og samarbeider
tett med de øvrige avdelingene i klinikken, særlig AIO (akuttmottak), APP (pleie og poliklinikk) og merkantil
avdeling.

Avdelingen har i 2020 ca 70 brutto årsverk og et inntektsbudsjett i 2020 på ca 225 mill kroner.
Nytilsatt avdelingssjef har fått tilbud om annen stilling, og stillingen lyses derfor ut på nytt.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingssjef har helhetlig lederansvar for fag, kvalitet, drift, personal og økonomi i egen avdeling.
 • Utdanningsansvar for leger er også sentralt i avdelingssjef ansvarsområde.
 • Avdelingssjef deltar i klinikkens ledermøter og i sentrale prosesser i helseforetaket, og skal bidra til å løse klinikkens faglige og økonomiske utfordringer.
 • God styring av økonomi og årsverk er viktig.
 • Samhandling med kommunene er også en viktig del av avdelingssjefens ansvar.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en medarbeider med interesse og erfaring fra ledelse, og ønske om å bidra til faglig og driftsmessig videreutvikling av klinikk somatikk Arendal.
 • God forståelse av økonomi og effektiv drift vektlegges, samtidig som det er viktig å tilrettelegge for god kvalitet på pasientbehandlingen.
 • Avdelingssjef må være omstillingsdyktig, og ha evne til å initiere og lede omstillingsprosesser med tanke på forbedringer i pasientbehandling og drift.
 • Vi søker i utgangspunktet etter leder med medisinskfaglig bakgrunn.
 • Lederutdanning og eller erfaring fra ledelse er en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet i form av gode samarbeidsevner, vilje og evne til å styre virksomheten, og til å skape samhold og godt arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høye krav, er viktig.
 • Avdelingssjef skal bidra til å styrke faglig samarbeid på tvers i foretaket.
 • Godt samarbeid med tillitsvalgte er vesentlig.
 • Evne og vilje til å samarbeide godt  med øvrige avdelingssjefer samt det medisinskfaglige miljøet på alle nivåer er avgjørende for at avdelingen skal fungere godt i tråd med intensjonene.

Vi tilbyr

 • Avdelingen har en omfattende og variert virksomhet, med aktive fagpersoner med høy kompetanse og gode faglige resultater.
 • Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø. 
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Berit Grønning Nielsen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 975 61 670
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk somatikk Arendal, Medisinsk avdeling
Sykehusveien 1
4838 Arendal