Kort om arbeidsgiver

Medisinsk serviceklinikk Sørlandet sykehus HF (SSHF) skal ansette ny avdelingssjef for laboratorieavdelingen Medisinsk Biokjemi i Kristiansand.

Sørlandet sykehus er i dag organisert med totalt 6 laboratorieavdelinger, hvorav tre har fagområdet Medisinsk biokjemi, lokalisert på hvert av de tre somatiske sykehusene.

Laboratoriene i SSHF har et stort fokus på kvalitetsarbeid og er akkreditert iht ISO 15189.
Det er et tett faglig samarbeid mellom avdelingene for å sikre best mulig diagnostisk tilbud til pasientene på Agder.

Det pågår for tiden en organisasjonsprosess i laboratoriene i Sørlandet sykehus HF, noe som kan medføre fremtidige endringer i dagens struktur.

Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingssjef. Tiltredelse etter avtale. 

Avdelingssjef rapporterer til Klinikkdirektør Medisinsk Serviceklinikk.

Avdelingen i Kristiansand er veldrevet, med et kostnadsbudsjett på ca 97 mill. kr og ca. 90 brutto årsverk.

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdet medisinsk biokjemi av prøver fra inneliggende og polikliniske pasienter, pasienter i primærhelsetjenesten og andre helseinstitusjoner i Agder og har døgnkontinuerlig drift og akuttberedskap.

Medisinsk Biokjemi Kristiansand er inndelt i 4 enheter og har stabsfunksjoner innen kvalitet, IKT og merkantil arbeid. Medisinsk ansvarlig overlege har ansvar for fagområdet medisinsk biokjemi innen SSHF. Avdelingen er godkjent gr.II for utdannelse av leger i spesialisering (LIS).     

Avdelingen er pt i en spennende prosess for installering av automasjonsløsning og oppbygging av analysehall for dette.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig lederansvar for kvalitet, personal, drift og økonomi.
 • Kontinuerlig fokus på forbedring innen både fag og drift.
 • Ansvar for å sikre samhandling på tvers av klinikker, avdelinger og mellom SSHF sine ulike sykehuslokasjoner om å utvikle pasientens helsetjeneste
 • Stillingen inngår i ledergruppen i Medisinsk Serviceklinikk, samt i administrerende direktørs utvidede ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Relevant kompetanse på minimum bachelor/masternivå.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring.
 • God økonomiforståelse.
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av fagområder og mellom utdanningsgrupper.
 • Helsefaglig bakgrunn innenfor laboratorievirksomhet
 • Erfaring fra ledelse av omstillings- og endringsprosesser vil vektes positivt 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, har gjennomføringskraft og evner å bidra til et høyt faglig nivå.
 • Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig
 • Innehar god rolleforståelse og lojalitet til styringskrav
 • Har gode samarbeidsevner for å styrke det faglige samarbeid på tvers i foretaket
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en stor organisasjon.
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av tjenestene som tilbys i SSHF.
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Siri Tønnessen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 900 61 504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk serviceklinikk, Medisinsk biokjemi, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand