Vi søker lege til vikariat ved Stavanger Øyeblikkelig hjelp fra 01.06.2021 - 30.09.2022.

Stavanger øyeblikkelig hjelp består av 16 sengeplasser lokalisert på Stokka sykehjem. Det er to hele legestillinger tilknyttet sengeposten, og det er i tillegg to leger i deltidsstillinger på langtidsavdelingene på Stokka sykehjem. Tilsyn på sykehjemmets andre avdelinger kan bli aktuelt.

Pasientene i øyeblikkelig hjelp sengene blir primært lagt inn via fastlege, legevakt eller akuttmottaket på sykehuset, og skal erstatte en innleggelse i sykehus. Tilbudet er rettet mot pasienter som forventes å kunne behandles med allmennmedisinske metoder og hjelpemidler og gjelder både somatiske og psykiatriske problemstillinger etter gitte kriterier. Der er tett samarbeid mellom sykepleiere, hjelpepleiere og det er fysioterapeut tilknyttet avdelingen på faste tider. Det er tett samhandling med Legevakt, fastleger og Helse - og sosialkontor. 

Arbeidsoppgaver:
  • Helhetlig legeansvar for pasienter på Stavanger Øyeblikkelig Hjelp og med bidrag mot langtidsavdelingene ut fra kapasitet og behov.
  • Sykehjemslegevakt i Stavanger kommune etter avtale.
Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført norsk LIS1 eller godkjent turnustjeneste.
  • Spesialistutdannelse eller spesialisering innen allmennmedisin ønskes, men andre relevante spesialister/spesialistkandidater er også velkomne til å søke.
  • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse
Utdanningsretning:
  • Medisin
Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som er flink til å jobbe strukturert, selvstendig og målrettet. du har stor arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig. Du har interesse og/eller erfaring med subakutt medisin og kortvarig, men helhetlig utredning. Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø.

Språk:
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Vi tilbyr:
  • Som ansatt i Stavanger kommune vil du få gode forsikrings- og pensjonsordninger.
  • Stillingen er tellende inntil to år i spesialiteten allmennmedisin og i tillegg tellende for Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin (KOAS).
  • Godt fagmiljø med faste faglige legemøter og smågrupper i KOAS:
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Øyeblikkelig hjelp
Kontaktpersoner
Navn: Astrid Reiestad Førli
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 41602598
Navn: Marit Elisabeth Apeland Alfsvåg
Tittel: Eldreomsorgsoverlege
Telefon: 48171841
Arbeidssted
Stokka sykehjem
Lassaveien 10
4022 STAVANGER