Heistad Legekontor er et veletablert legesenter som ligger i Porsgrunn kommune i nedre Telemark. Porsgrunn har en befolkning på 36.000 innbyggere, med 39 fastlegehjemler fordelt på 8 legekontorer, og egen legevakt hele døgnet som bemannes av 3  kommunalt ansatte leger samt fastlegene. Vaktbelastning er lav.
Heistad Legekontor har 11 fastleger og en LIS 1 lege. På legekontoret er det flere spesialister innen allmennmedisin. Legekontoret er samlokalisert med Heistad fysioterapi.

Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.09.2021. Legehjemmelen kan overtas, men vi tilbyr også ett års vikariat med kommunal lønn. 

Nåværende listelengde er 990 pasienter.  

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunen har intensjon om at alle fastlegene i kommunen skal være spesialister i allmennmedisin eller være i utdanningsløp for å bli det.
 • Legene må delta i kommunal legevakt og påregne offentlig allmennmedisinsk legearbeid. I vikariater er det mulighet for fritak fra kommunal bistilling. Det er lav vaktbelastning ved Porsgrunn legevakt da kommunen har valgt å ansatte 3 leger i full stilling. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Fullført LIS1
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Andre Moen
Tittel: Eier av legehjemmel
Telefon: 92267519
E-post: andremoen@gmail.com
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
E-post: Jan.Arne.Hunnestad@porsgrunn.kommune.no
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Porsgrunn kommune
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn