Kort om arbeidsgiver
En eksisterende hjemmel med ca 1330 pasienter ved Sentrum legesenter. Pasientlisten kan reduseres.

En nyopprettet hjemmel med gunstige oppstartvilkår, enten ved Sentrum legesenter eller Portalen legesenter.

 

Ringsaker kommune har 27 fastlegeavtaler og 2 turnusleger fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i to interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer.

Om Sentrum legesenter

Sentrum legesenter er i forhandlinger med Brumunddal legesenter om mulig sammenslåing. Ny lege forventes må tiltre denne prosessen. Avtroppende lege har fungert som fastlege i 10 år på senteret. Listen er godt opparbeidet, rutinert og stabil. Sentrum legesenter holder til i nye og moderne lokaler i Parkgården i Brumunddal, vegg i vegg med Brumunddal legesenter. Det er velutstyrt og godt organisert. Senteret består av tre fastleger og stabilt hjelpepersonell med 3 helsesekretærer fordelt på 2,2 årsverk. Senteret bruker Pridoc som journalsystem. Det har utstyr for 24-timers blodtrykksmåling, spirometri, kryokirurgi mm.

Om Portalen legesenter

Portalen Legesenter flyttet til nybygde lokaler for 2 år siden i Brumunddal sentrum. Det er pt. 4 leger ved senteret, hvorav 3 er spesialist i allmennmedisin. Senteret har også Lis1-lege. Det er mulighet for å få overført pasienter fra andre leger. Både legene og hjelpersonell er svært stabilt. Senteret fremstår som meget veldrevet og godt utstyrt. Senteret bruker Pridoc som journalsystem.


Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss engasjerte og dyktige fastleger. Søkere må ha norsk autorisasjon, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig nivå vil bli vektlagt.

Om hjemlene

Begge hjemlene er som selvstendig næringsdrivende. Ny fastlege forutsettes å inngå i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret.

Kommunal bistilling ved sykehjem etter nærmere avtale. Nyopprettet hjemmel kan kombineres med større kommunal bistilling en periode.

ALIS-tilskudd

Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen, og det vil inngås ALIS-avtale. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet.
  • ALIS-tilskuddet kan brukes til å kompensere for evt. reduksjon i listestørrelsen.
  • Mulighet til utvidet lokal veiledning og supervisjon.
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.

Annet

For øvrig legges fastlegeforskriften og avtaler mellom legeforeningen og KS til grunn.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Helse- og omsorgsrådgiver
Telefon: 92410364
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Navn: Sohaib Khan
Tittel: Sentrum legesenter
Telefon: 984 48 000
Navn: Jan Ove Hodde
Tittel: Portalen legesenter
Telefon: 90970944
Navn: Tine Aalerud
Tittel: Sentrum legesenter
Telefon: 92898509
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sentrum legesenter / Portalen legesenter
Brumunddal
2380 BRUMUNDDAL