Kort om arbeidsgiver

Blakstad sykehus søker etter dyktig og motivert spesialist i psykiatri i 100 % fast stilling. Du må ville bidra til videreutviklingen av psykisk helsevern. Nå og fremover til innflytting i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.

Stillingen er en faglig lederstilling uten personalansvar. Seksjonsoverlegen har ansvar for det daglige kliniske virket, hvor rollen skal være et faglig tyngdepunkt for seksjonens øvrige spesialister, LIS og psykologer. Utviklingsperspektivet, hvor evnen til å se muligheter til forbedring og bidra aktivt inn i sykehusets fagutvikling vil være viktig. Stillingen er klinisk, og arbeidsfordelingen blant spesialistene fordeles slik at seksjonsoverlegen får frigjort tid til overnevnte oppgaver. Hver seksjon har i tillegg en seksjonsleder og en fagutvikler, som vil være med å danne den tverrfaglige ledelsen i seksjonen.

Din motivasjon for å jobbe i en seksjon med akutte og varierte problemstillinger er viktig. Vi søker deg som trives når det er travelt og ser at høy faglig kvalitet bidrar til god logistikk i akuttkjeden. Du må like utredninger og diagnostikk og du henter fram det beste i deg når du jobber i tverrfaglige team. Personlig egnethet vil vektlegges.  
  
Blakstad sykehus er i utvikling og det satses mye på samhandling internt i sykehuset og i klinikken med våre 5 DPS. Det er totalt 54 døgnplasser i Avdeling for akuttpsykiatri. Disse er fordelt på psykiatrisk akuttmottak og fire akuttseksjoner. Vi driver større utviklingsarbeider der brukermedvirkning og helhetlig tenkning rundt pasientforløp står i sentrum. Avdelingen er organisert med avdelingssjef og avdelingsoverlege. Seksjonsoverlege vil sitte i avdelingssjefens utvidede ledergruppe og ha innflytelse på retningsvalg og utvikling videre.
 På Blakstad finnes et stort kollegium av spesialister på tvers av seksjonene, mye fokus på fag og muligheter for å drive forskningsprosjekter i samarbeid med FoU. I alle seksjoner ved Blakstad sykehus. Blakstad samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.  
 

Vi ønsker deg som setter pasienten i fokus, er opptatt av gode samarbeidsrelasjoner, liker å jobbe med  mennesker, er opptatt av faglig utvikling og har god gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Stillingen inngår i bakvaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og fortrinnsvis innen akuttpsykiatri
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ane Nguyen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 910 07 807
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Blakstad sykehus, Avdeling for akuttpsykiatri
Strandveien 35
1392 Vettre