Kort om arbeidsgiver

Vi ønsker oss en  flink og engasjert LIS til legegruppen ved Avdeling for bildediagnostikk ved Drammen sykehus.                                                                                      Det er ledig vikariat for LIS i 100 % -stilling  frem til 1. april 2022 med mulighet for forlengelse.  Oppstart etter avtale i  månedsskiftet august-september 2021.


Ved eventuell ansettelse av intern søker kan annet vikariat blir ledig.

Drammen sykehus er områdesykehuset for Vestre Vikens 500 000 innbyggere og Avdeling for bildediagnostikk, seksjon Drammen, har dermed et bredt faglig spekter av diagnostikk  og terapeutiske prosedyrer. Som eneste ikke-universitetssykehus i Norge, kan vi tilby LIS hele
utdanningsløpet i spesialiteten radiologi.                                                                                                                

LIS går 13-delt vakt og har overlege i generell bakvakt og intervensjonsbakvakt.

 

På dagtid bidrar LIS i akuttdriften eller roterer innen organfeltene:

 • nevro/øye/ØNH
 • thorax
 • abdomen
 • barn
 • kar-intervensjon
 • muskelskjelett 

 

Som LIS hos oss får du mulighet for faglig utvikling sammen med erfarne, faglig flinke og hyggelige kollegaer. Vi ønsker også å legge til rette for forskningsdeltagelse, og to LIS har avsatt 50 % av arbeidstiden til forskning. Avdelingen er i gang med implementering av verktøy for kunstig intelligens og vi ønsker oss flere yngre leger inn i avdelingen med interesse for dette feltet. 

 

Arbeidsoppgaver

 • LIS dekker 13- delt tilstedevakt for Drammen og Kongsberg sykehus (teleradiologisk)
 • LIS bidrar i daglig drift og med internundervisning.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
 • Radiologisk erfaring er en fordel, men ikke et krav. Ved ansettelse av søker uten erfaring gis 3 måneders opplæring.
 • Forskningserfaring teller positivt.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig meget godt.
 • Søkere med utenlandsk bakgrunn har må ha bestått Bergenstesten, eller test på tilsvarende nivå. Dokumentasjon bes vedlagt.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig nysgjerrig og engasjert !
 • Du har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Stor bredde i diagnostisk tilbud med mulighet for gjennomføring av hele spesialistutdanningen og mulighet for å delta i forskning eller prosjekter innen kunstig intelligens
 • Varierte arbeidsdager med mye spennende patologi
 • Kollegaer som holder høyt faglig nivå og gir deg god opplæring
 • Et veldig hyggelig arbeidsmiljø hvor det er lett å spørre overlegene om hjelp
 • Mulighet for noe fleksibilitet rundt arbeidstidens start og slutt
 • Oppdatert utstyrspark
 • Velferdsordninger
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning
 • Forsikringsordninger(gruppeliv, tjenestereise, ulykke fritid og yrkesskade 

 

Det oppgis tre referanser, hvorav  minst en fra siste arbeidsgiver.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Seksjonsleder leger Drammen-Kongsberg
Telefon: 93629747
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE DS-Seksjon Drammen, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen