Kort om arbeidsgiver

Ved Klinikk Kirkenes er det ledig stilling som Overlege ved anestesiavdelingen.
Vi søker en erfaren anestesilege som kan arbeide selvstendig, og som også er interessert i å være med på å videreutvikle akuttavdelingen. Deltidsstillinger er også aktuelt. 
Jobb på anestesiavdelingen kan også gi mulighet senere for jobb på ambulansefly og ambulansehelikopter som er stasjonert i Kirkenes. Det vil være egne søknader for stillinger på fly og helikopter.

Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Man må kunne ta hånd om syke nyfødte barn.
 • Elektiv kirurgi på barn over 2 år.
 • Søkeren må være forberedt på å delta i undervisning og fagutvikling.
 • Vakthavende anestesilege er også AMK-lege ved AMK-Finnmark. Dette innebærer å gi råd ved kompliserte medisinske hendelser.
 • Daglig oppfølging av pasienter innlagt på intensiv i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, og være godkjent norsk spesialist i Anestesiologi.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid.
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm.

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Geir Braathu
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 48134131
E-post: geir.braathu@finnmarkssykehuset.no
Navn: Oddvar Kvalsvik
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95268378
E-post: oddvar.kvalsvik@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling akuttmedisin Klinikk Kirkenes, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes