Kort om arbeidsgiver
 

Fertilitetsavdelingen Sør ved Sykehuset Telemark HF er en av seks avdelinger for assistert befruktning i den offentlige helsetjenesten i Norge. Vi holder til i Porsgrunn, og målt i antall barn født etter behandling hvert år er vi landets største offentlige fertilitetsavdeling etter OUS.

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning finansiert gjennom Forskningsrådets SFF-ordning. Senteret ble opprettet ved Folkehelseinstituttet i 2017. Vi forsker på hvordan endringer i fruktbarhetsmønstre og familiestrukturer i samfunnet påvirker både barns og voksnes helse i hele livsløpet. Senteret har et utstrakt samarbeid med internasjonale miljøer og forskningsgrupper.

Arbeidsoppgaver

Prosjektet:

Vi har nå ledig 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Women’s fertility – an essential component of health and well-being» som er finansiert av Forskningsrådet. Stillingen er opprettet som et samarbeid mellom Fertilitetsavdelingen Sør ved Sykehuset Telemark HF og Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet. Som stipendiat i dette prosjektet vil du inngå i et forskerteam bestående av bl.a. leger, epidemiologer, genetikere, demografer og statistikere.
Fruktbarhet og helse er nært knyttet sammen, og i dette prosjektet skal vi samle inn kliniske data som kan si noe om fertilitetspotensialet til unge kvinner. Kvinnene som skal undersøkes deltok som nyfødte i den norske mor, far og barn –undersøkelsen (MoBa), og innsamlingen av nye kliniske data fra disse kvinnene muliggjør analyser som kan avdekke helt nye sammenhenger mellom fruktbarhet og helse.
Stillingen knyttes til PhD programmet ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

 

Arbeidsoppgaver:
Stipendiaten skal samle inn kliniske data fra unge voksne deltakere i MoBa, analysere disse dataene med adekvate metoder og skrive minst tre vitenskapelige artikler der dataene og analysene publiseres i tidsskrifter med fagfellevurdering. Det er ikke knyttet ordinært pasientrettet arbeid til stipendiatstillingen, men det er mulighet for dette. Stillingen innebærer også:

Deltakelse i kvalitetssikring, vedlikehold, analyse og lagring av dataene som genereres

Formidling av resultater fra prosjektet både faglig og populærvitenskapelig utover de nevnte tre artiklene, f.eks. gjennom deltakelse på faglige kongresser eller i massemedia

Bidrag til faglig utvikling på arbeidsstedene

Samarbeid og kommunikasjon med et stort nettverk av forskere og klinisk personell  

 

Arbeidssted:
Datainnsamlinga vil foregå ved Fertilitetsavdelingen Sør på Sykehuset Telemark i Porsgrunn. Sykehuset har tilknyttet over 20 PhD-stipendiater, og har egen forskningsavdeling som koordinerer og tilrettelegger for forskningsaktiviteten ved sykehuset. I dette prosjekter er noen støttefunksjoner også lagt til Folkehelseinstituttet i Oslo. Stipendiaten vil følge PhD programmet ved Universitetet i Bergen. Noe reising mellom disse tre stedene må dermed påregnes.  

 

Kvalifikasjoner

 
Norsk autorisasjon som lege

Fullført, eller i ferd med å fullføre, spesialistutdannelse i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Svært gode muntlige og skriftlige kunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk

Kjennskap til det norske helsevesenet

Relevant forskningserfaring er en fordel

Erfaring med databehandling og statistikk inkludert analyse av store datasett er en fordel

Erfaring med relevante statistikk-programmer, som R, STATA eller SPSS er en fordel

Personlige egenskaper

 

Vi søker deg som vil arbeide hardt og dedikert for å gjennomføre et klinisk rettet PhD-prosjekt av høy kvalitet. Utover kvalifikasjonskravene har du framfor alt lyst til å lære deg forskning og reproduksjonsmedisin. Etter fullført PhD-utdanning vil det være muligheter for videre ansettelse ved Fertilitetsavdelingen Sør for den rette kandidaten. Personlig egnethet og gode relasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt stor vekt i vurdering av kandidaten som også må kunne jobbe selvstendig, effektivt og målrettet.

Vi tilbyr

En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø

Mulighet for å jobbe med forskningsdata i verdensklasse

Inkludering i Folkehelseinstituttets nettverk for doktorgradsstipendiater, med faglige og sosiale samlinger

3 til 4-årig stilling som doktorgradsstipendiat med lønn etter avtale

Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Ellen Wefald
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93227479
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fertilitetsavd. Sør, Sykehuset Telemark HF
Aallsgate 41
3922 Porsgrunn