Kort om arbeidsgiver

Revmatologisk avdeling har fra 01.10.21 en ledig stilling for lege i spesialisering i revmatologi.

Avdelingen har poliklinisk virksomhet med ca.13.000 konsultasjoner per år, infusjonsenhet og DEXA enhet. Vi har egen dagavdeling hvor vi utreder mer komplekse problemstillinger. Vi har også to senger på ortopedisk sengepost som benyttes etter behov.

Per i dag har avdelingen vaktordning med 10-delt hjemmevakt.

Avdelingens målsetning er å gi tjenester med høy faglig kvalitet, samt å gi god tilgjengelighet for pasienter og samarbeidspartnere.

Avdelingen har for tiden 13 overlegestillinger, hvorav en klinikksjef og en assisterende avdelingsoverlege. I staben har vi en lege med doktorgrad, og en som en i gang med sitt doktorgradsprosjekt.

Arbeidsoppgaver

 • Som LIS-lege vil du få supervisjon av overlege etter behov.
 • LIS vil delta i vaktarbeid, og vil alltid ha en bakvakt å rådføre seg med. 
 • Det vil gjennomføres undervisning og legges til rette for at alle læringsmål oppfylles.
 • MHH har avtale med Diakonhjemmet sykehus/OUS som gjennomstrømsstilling for å oppnå alle læringsmål, samt med Vestre Viken, Bærum sykehus om nødvendig indremedisinsk tjeneste der.

Kvalifikasjoner

 • Betingelse at LIS 1 tjeneste er fullført
 • Gode norskkunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, både med kollegaer og pasienter.
 • har engasjement for fagfeltet/pasientgruppen.
 • arbeider godt selvstendig og i team
 • er motivert og læringsvillig

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger
 • Personalbarnehage
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Martina Hansens Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Anne Prøven
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 97659525
E-post: anne.proven@mhh.no
Navn: Louise Erika Clark
Tittel: assisterende avdelingsoverlege
Telefon: 97659525
E-post: anne.proven@mhh.no
Arbeidssted
Leger revmatologi, Martina Hansens Hospital
Dønskiveien 8
1346 Gjettum