Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingen
Vi har ledig fastlegehjemmel ved Vestskogen medisinske senter. I forhold til denne praksisen vil kommunen være åpen for vurdere ulike driftsformer i samarbeid med ny hjemmelsinnehaver.

Beskrivelse av arbeidssted
Vestskogen medisinske senter er et velutstyrt og godt organisert legesenter bestående av 3 leger, alle spesialister i allmennmedisin, samt 3 godt kvalifiserte og stabile helsesekretærer. Legesenteret driftes pr i dag som et aksjeselskap hvor samtlige næringsdrivende leger er eiere, men kommunen er villig til å se på andre alternative driftsformer.
Vestskogen medisinske senter bruker System X,  PasientSky og Melin betalingsterminal. Legesenteret har gode parkeringsmuligheter og apotek i samme bygg.
 
Stillingsbeskrivelse
- Pasientliste med 1150 pasienter
- Listen medfører deltagelse på Tønsberg og omegn interkommunale legevakt med lav vaktbelastning
- Veldrevet praksis, med god inntjening.
- Kort ventetid på konsultasjoner
- Hjemmelsinnehaver driver listen godt innenfor normal arbeidstid

Vi søker
Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin.
 
Kvalifikasjoner
- Lege med norsk autorisasjon.
- God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Gode IKT-kunnskaper
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Personlige egenskaper
- Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
- Selvstendig
- Fleksibel
- Positiv til utvikling og endring
- Gode samarbeidsegenskaper
- Godt humør og stå på-vilje
 
Vi tilbyr
- Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø med god flyt
- Varierte og utfordrende oppgaver
- Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
- Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten
- Listen er også godt egnet for deg som ikke har så mye erfaring fra allmennpraksis
 
Tilsettingsvilkår
Den som blir tilsatt, må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.
Tildeling av fastlegehjemmel avtales i tråd med sentrale avtaler.
 
Søknad
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktpersoner
Navn: Catarina Bigset
Tittel: Fastlege
Telefon: 916 17 545
E-post: cbigset@hotmail.com
Navn: Elin Jakobsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 916 20 590
E-post: elin.jakobsen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vestskogen medisinske senter
Kjernåsveien 13A
3142 VESTSKOGEN