Kort om arbeidsgiver
Ved kreftsenteret, Klinikk for medisin er det ledig 1 fast 100 % overlegestilling i onkologi.

Diakonhjemmet sykehus er et lokalsykehus for ca 135 000 innbyggere i tre vestlige bydeler.
Sykehuset avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akutt pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Fra 1. mars 2020 har Diakonhjemmet sykehus gjennom en gradvis innfasing fått overført ansvaret for medikamentell kreftbehandling for pasienter bosatt i våre tre bydeler. Dette er behandling som tidligere ble gitt ved Oslo universitetssykehus.  Sykehuset har også fått et økt ansvar innenfor palliasjon.

Klinikk for medisin er en ikke seksjonert klinikk med 80 senger fordelt på 3 sengeposter. Intensivavdelingen deles med øvrige avdelinger på sykehuset. Klinikken dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og endokrinologi.  Klinikken har per i dag to hematologer og vil fra august d.å. ha to overleger innen palliativ medisin som også er spesialister i onkologi. Klinikken er godkjent som utdanningsavdeling innen øvrige medisinsk spesialiteter.

Senter for kreftbehandling som administrativt er organisert under Klinikk for medisin ble åpnet i nyoppussede lokaler i mars 2020 og har pr. i dag ansatt 3 onkologer. Det legges vekt på helhetlige og strømlinjeformede pasientforløp med tett samarbeid mellom poliklinikk, kreftsenteret, palliativ enhet, sengepostene og øvrige samarbeidende avdelinger som røntgen og laboratoriet. Den onkologiske aktiviteten er nå trappet opp til et nivå der man har behov for ytterligere en onkolog.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter spesialist i onkologi med interesse for lokalsykehus onkologi.  Søker må beherske et av de skandinaviske språk.  Du må ha solid faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Erfaring innen medikamentell onkologi og palliasjon vektlegges. Du må ha en interesse for å være med å utforme det fremtidige krefttilbudet ved Diakonhjemmet sykehus. 

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
Vi legger vekt på faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør, gode samarbeidsrutiner, fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere. Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team. 

Vi tilbyr
Konkurransedyktige lønnsbetingelser. Muligheten til å  være med å bygge opp en god og moderne behandlingslinje innen medikamentell onkologi. 

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter.
Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Thomas Svendesen
Tittel: Leder for legetjenesten ved Medisinsk avd
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO